EU KAMPANJA


test

Tijekom 2018. provoditi će se u državama članicama kampanja EU Odbora viših inspektora rada o zaštiti na radu radnika zaposlenih putem Agencija za privremeno zapošljavanje. Kampanja će se provoditi pod nazivom “Siguran i zdrav rad na privremenim poslovima”. Cilj Kampanje je da se radnicima zaposlenim putem Agencija za privremeno zapošljavanje osigura jednaka razina zaštite na radu kao stalno zaposlenim radnicima kod poslodavca kojemu su ustupljeni za obavljanje poslova (Korisnika). Kampanjom će se obuhvatiti Agencije za privremeno zapošljavanje i Korisnici, a provoditi će je inspektori rada Inspektorata rada Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Više o Kampanji na www.european-temporary-work-campaign.eu


U Republici Hrvatskoj u 2018. je provedena EU SLIC Kampanja pod nazivom „Siguran i zdrav rad na privremenim poslovima“. Kampanjom su obuhvaćeni radnici zaposleni putem Agencija za privremeno zapošljavanje.

Inspekcijski nadzori obavljeni su u Agencijama za privremeno zapošljavanje i na mjestima rada kod Korisnika.

O rezultatima Kampanje, utvrđenim inspekcijskim nadzorima obavljenim u Agencijama za privremeno zapošljavanje i kod Korisnika, više na www.european-temporary-work-campaign.eu

 

 

Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.