JAVNI POZIV za prihvat članova i partnera u nacionalnu mrežu EURES

Hrvatski zavod za zapošljavanje, kao nositelj Nacionalnog koordinacijskog ureda, na temelju članka 11. st. 1. Uredbe (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013 te sukladno Odluci o uspostavi sustava prihvata članova i partnera u nacionalnu mrežu EURES (Klasa: 023-01/18-01/01, Ur.Broj: 344-70/1-18-83) od 10. svibnja 2018. godine, raspisuje Javni poziv za prihvat članova i partnera u nacionalnu mrežu EURES.

Poziv možete preuzeti OVDJE

Obrazac 1. Prijava za status člana
Obrazac 2. Prijava za status partnera
Kriteriji za prihvat, praćenje i opoziv