Kontakt


Vaše ime*

Vaša email adresa*

Poruka*

Kontakt za građane:

Građani upite mogu dostaviti putem gornjeg obrasca ili na e-mail: info@mrms.hr.

Kontakt za medije:

Predstavnici medija upite mogu dostaviti na e-mail: javnost@mrms.hr.

Adresa:

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

 

Smatrate li da je neko pravo građana ugroženo nezakonitim ili nemarnim radom tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima, molimo, obratite se pučkom pravobranitelju:

Pučki Pravobranitelj
Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb
e-mail adresa: info@ombudsman.hr
Brojevi telefona: + 385 1 4851 853, 4851 275, fax: + 385 1 6431 628
internetska stranica: www.ombudsman.hr

 

Besplatan telefonski broj za prijavu “rada na crno”: 0800 49 49

Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.