Imenik Ministarstva


Ustrojstvena jedinica/ime i prezime, radno mjesto tel. fax.
Glavno tajništvo 01 6106835 01 6109638
Sanja Palčić glavna tajnica Ministarstva 01 6106835 01 6109638
Ana Vukas načelnica Sektora za ljudske potencijale i opće poslove 01 6109745 01 6109638
Sonja Juričić Cvitan voditeljica Službe za ljudske potencijale 01 6106468 01 6109638
Gordana Zoretić voditeljica Službe za opće poslove 01 6109 220 01 6109638
Kata Jovanović načelnica Sektora za planiranje, financije i proračun 01 6109844 01 6109638
Nenad Krajačić voditelj Službe za proračun i računovodstvo 01 610 6543 01 6109638
Ružica Mlakić voditeljica Službe za planiranje, kontrolu i upravljanje rizicima 01 6109 763 01 6109638
Ivančica Franjković načelnica Sektora za nabavu, informatičke i tehničke poslove 01 6109 213 01 6109638
Zlatko Ilak voditelj Službe za nabavu i informatičke poslove 01 6106 518 01 6109638
Uprava za rad i zaštitu na radu 01 6106641 01 6109171
Dražen Opalić pomoćnik ministra
Josipa Klišanin načelnica Sektora za radne odnose 01 6106 510  01 6109171
Marina Gašpar Lukić voditeljica Službe za rad 01 6109 235 01 6109171
Jere Gašperov načelnik Sektora za zaštitu na radu 01 6106 167 01 6109171
Ivica Orač – Šukelj voditelj Službe za zaštitu na radu 01 61 09 239  01 6109171
Muhidin Omerdić  voditelj Službe za unapređivanje sigurnosti na radu i ovlaštenja 01 64 59 226 01 6109171
Inga Žic načelnica Sektora za kolektivne radne odnose i međunarodnu suradnju na području rada 01 6109 240 01 6109171
Olivera Fišeković voditeljica Službe za kolektivne radne odnose i administrativnu suradnju u području upućivanja radnika 01 6106 313 01 6109171
Vatroslav Subotić voditelj Službe za međunarodnu suradnju na području rada 01 610 6576 01 6109171
Uprava za tržište rada i zapošljavanje 01 6106311 01 6109614
Marija Knežević Kajari  pomoćnica ministra  01 6106 311  01 6109614
Irena Bačelić načelnica Sektora za tržište rada 01 6106 915 01 6109614
Vesna Tudek Barberić voditeljica Službe za pravne poslove 01 6106362 01 6109614
Matej Petranović voditelj Službe za usklađivanje obrazovanja i tržišta rada 01 610 6462 01 6109614
Zrinka Špoljarić voditeljica Službe za aktivnu politiku zapošljavanja 01 6106562 01 6109614
Dubravka Matić voditeljica Službe za praćenje međunarodne politike zapošljavanja 01 6106244 01 6109614
Uprava za mirovinski sustav
01        3696 450 01        3696 468
Melita Čičak pomoćnica ministra 01 3696 450 01 3696468
Milenko Popović načelnik Sektora za mirovinski sustav 01 3696 453 01 3696468
Mirna Kožul Ugarković načelnica Sektora za europske poslove i međunarodnu suradnju u području mirovinskog sustava i socijalne sigurnosti 01 3696 462 01 3696468
Snježana Baloković voditeljica Službe za analizu i razvoj mirovinskoga sustava 01 3696 468
Sandra Lendvai voditeljica Službe za međunarodnu suradnju u području mirovinskog sustava i socijalne sigurnosti 01 3696 455 01 3696 468
Snježana Zdjelar voditeljica Službe za mirovinsko osiguranje 01 3696 463 01 3696 468
Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije

01

6472047

01

6472 003

Luka Rajčić pomoćnik ministra 01 6472 047 01 6472 003
Naida Mekić načelnica Sektora za programiranje i praćenje operativnih programa 01 6472 062 01 6472 003
Ivana Matošin voditeljica Službe za programiranje i vrednovanje operativnih programa 01 6472040 01 6472 003
Ana Cebić voditeljica Službe za financijsko planiranje i praćenje operativnih programa 01 6472 041 01 6472 003
Ante Džapo načelnik Sektora za informiranje, obrazovanje i tehničku pomoć 01 6472 016 01 6472 003
Maja Gašpert voditeljica Službe za informiranje i tehničku pomoć 01 6109 215 01 6109 300
Zrinka Malešević Sučić voditeljica Službe za razvoj i unaprjeđenje administrativnih kapaciteta sustava upravljanja i kontrola 01 6472 029 01 6472 003
Nada Trgovčević Letica načelnica Sektor za pripremu i provedbu projekata operativnih programa 01 6472 034 01 6472 003
Ivana Rogina voditeljica Službe za upravljanje projektima u području tržišta rada i društvenog poduzetništva 01 6472006 01 6472 003
Ana Buljan voditeljica Službe za upravljanje projektima iz područja socijalne uključenosti i obrazovanja  01 6472054 01 6472 003
Marija Cvjetković voditeljica Službe za provedbu projekata iz područja dobrog upravljanja i razvoja civilnoga društva 01 6472 056 01 6472 003
Gordana Dragičević voditeljica Službe za financijske instrumente i teritorijalna ulaganja 01 6472 055 01 6472 003
Ivan Mekinda načelnik Sektora za reviziju, uspostavu i unaprjeđenje sustava 01 6472 057 01 6472 003
Radomir Đurić voditelj Službe za unaprjeđenje sustava 01 6472 059 01 6472 003
Filip Miličević voditelj Službe za informacijske sustave 01 6472 009 01 6472 003
Jadranka Ranogajec voditeljica Službe za revizije i kontrolu 01 6472 037 01 6472 003
Bartol Zaninović voditelj Službe za postupanje po prigovorima 01 6472 008 01 6472 003
ESF upiti esf.info@mrms.hr 01 6472 047 01 6472 003
Samostalni sektor za reviziju i nadzor medicinskog vještačenja 01  6468475
Željka Martinović načelnica Samostalnog sektora 01 6468476
Samostalni sektor za socijalno partnerstvo
Antonija Šakić voditeljica Službe za socijalno partnerstvo 01 6106343 01 6109171
Samostalna služba za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje
Martina Cvitanović voditeljica Samostalne služba za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje 01 610 9892 01 6109 171
Kabinet ministra   01 6106310  01 6109300
Josip Aladrović ministar 01 6106 310 01 6109300
Majda Burić državna tajnica 01 6106 660 01 6109300
Mirela Kalcina tajnica Kabineta ministra 01 6109 721 01 6109300
glavni savjetnik 01 6106 898 01 6109300
Filip Dujmović glasnogovornik 01 6109 843 01 6109300

 

Inspekcija rada –  Državni inspektorat
Adresa tel. fax.
Izjava o upućivanju/ Posting declarations postingdeclaration.inspektorat@mrms.hr
Područni ured Zagreb
Ispostava Bjelovar Bjelovar, Gundulićeva 1/II 043 211025 043 211024
Ispostava Karlovac Karlovac, Trg M. Šufflaya 1 047 804509 047 731387
Ispostava Sisak Sisak, I. K. Sakcinskog 24 044 525555 044 521280
 Područni ured Split  Split, Mike Tripala 6 021 407345 021 407357
Ispostava Dubrovnik Dubrovnik, Vukovarska 16 020 351103 020 351054
Ispostava Šibenik Šibenik, Stjepana Radića 30 022 331323 022 331441
Ispostava Zadar Zadar, Ivana Mažuranića 28 023 309848 023 251383
Ispostava Metković Metković, Stjepana  Radića 3 020 686665 020 690268
 Područni ured Osijek Osijek, Šetalište kardinala F. Šepera 1d 031 250630 031 250636
Ispostava Požega Požega, Županijska ulica 19 034 290020 034 290029
Ispostava Slavonski brod Slavonski Brod, Petra Krešimira IV, br. 1 035 415910 035 415911
Ispostava Virovitica Virovitica, Trg kralja Tomislava 3 033 730005 033 730011
Ispostava Vukovar Vukovar, 204. Vukovarske brigade 63 032 422739 032 424934
 Područni ured Rijeka Rijeka, Lošinjska 16 051 356113 051 356342
Ispostava Senj Senj, Frankopanski trg 5 053 881130 053 881003
Ispostava Pula Pula,  Bože Gumpca 36

052 824125

052 825822

052650070
Područni ured Varaždin Varaždin, Ankice Opolski 2 042 658373 042 658398
Ispostava Krapina Krapina, Frana Galovića 1 c 049 315148 049315113
Ispostava Koprivnica Koprivnica, Taraščice 2 048 221848 048 221851
Ispostava Čakovec Zrinsko-Frankopanska 9 040 391970

 

Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.