Ministar Pavić na formalnom sastanku EPSCO Vijeća i 108. zasjedanju Međunarodne konferencije rada

Ministar rada i mirovinskoga sustava mr.sc. Marko Pavić u srijedu 12. lipnja i četvrtak 13. lipnja, sudjelovat će na konferenciji ministara rada i socijalnih politika Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana u Luxembourgu na kojem će raspravljati o podupiranju uključivog tržišta rada putem integracije mladih, žena i dugotrajno nezaposlenih.

Uz to, ministar će sudjelovati i na formalnom sastanku EPSCO Vijeća (zapošljavanje, socijalna politika, zdravstvo i potrošačka pitanja) na kojem će ministri nadležni za rad i socijalna pitanja raspravljati o zakonodavnim prijedlozima, Europskom semestru i promjenama u svijetu rada. Ministar će posjetiti i Pariz gdje će razgovarati o francuskom modelu osnaživanja vještina zaposlenih i nezaposlenih jer će upravo upskilling i reskilling biti jedan od glavnih prioriteta hrvatskog predsjedanja EPSCO Vijećem u prvoj polovici iduće godine gdje će se predstaviti i francuski model.

Ministar Pavić tjedan će završiti u Ženevi gdje će sudjelovati na 108. Međunarodnoj konferenciji rada koja se održava od 10. do 21. lipnja, kao i na svečanom obilježavanju 100. obljetnice Međunarodne organizacije rada.

Međunarodna konferencija rada najvažniji je događaj u djelovanju Međunarodne organizacije rada koja je specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda čiji je osnovni zadatak osiguranje boljih uvjeta rada i položaja radnika u cijelome svijetu te dostojanstvenog rada za sve. MOR postavlja međunarodne standarde rada, promiče temeljna prava radnika te prilike za zapošljavanje, socijalnu zaštitu i jačanje socijalnog dijaloga.

Specifičnost ove organizacije ogleda se u tripartitnom sustavu, odnosno uključenosti predstavnika vlada, radnika i poslodavaca u djelovanje organizacije kao i njihov utjecaj na kreiranje međunarodnih standarda rada (konvencija i preporuka).