Ministar rada i mirovinskoga sustava na Danima zdravstvenih karijera u Republici Hrvatskoj

IMG-20190509-WA0035
Ministar rada i mirovinskoga sustava mr. sc. Marko Pavić sudjelovao je na Danima zdravstvenih karijera u Republici Hrvatskoj koji se održavaju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U pozdravnom govoru ministar Pavić naglasio je da su ljudski potencijali ključan čimbenik za razvoj društva te se posebno osvrnuo na njihovu važnost u sektoru zdravstva. Govoreći o mjerama aktivne politike zapošljavanja, ministar je posebno istaknuo mjeru pripravništvo u koju će biti uključeno 1000 osoba u sektoru zdravstva, a za što su već započele aktivnosti u suradnji s Ministarstvom zdravstva.
IMG-20190509-WA0033
Mjera u okviru mirovinske reforme kojom se umirovljenicima omogućava  rad do pola radnog vremena uz punu mirovinu koristi se i u sektoru zdravstva, a mjeru je do sada iskoristilo vise od 11 tisuća umirovljenika, dodao je ministar.
Osvrnuvši se na problem iseljavanja, ministar je poručio da Vlada intenzivno radi na poboljšanju radnih uvjeta i povećanje plaća, a dokaz tome su i osigurana sredstva za financiranje pripravništva i specijalizacija mladih liječnika iz fondova Europske unije. Jedan od takvih projekata je i Specijalističko usavršavanje doktora medicine kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. financiran iz Europskog socijalnog fonda, a kroz koji su odobrene 203 specijalizacije iz obiteljske medicine, hitne medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije te kliničke radiologije.
IMG-20190509-WA0034
Ministar Pavić također je istaknuo važnost uloge doktora specijalista medicine rada kada je riječ o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu te osiguravanje stručnog liječničkog kadra za postupak vještačenja osoba s invaliditetom s ciljem poboljšanja njihovog statusa i učinkovitije integracije na tržište rada.