Europski poslovi


Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije

Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije obavlja sljedeće poslove:

 • upravljanje i provedba Operativnog programa »Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.« i Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.«, koji se sufinanciraju sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF);
 • upravljanje Operativnim programom financiranim iz Fonda za europsku pomoć najugroženijima (FEAD) te programima financiranima iz drugih fondova Europske unije u području rada i zapošljavanja;
 • uspostavu i kontrolu rada sustava, financijsko upravljanje i kontrolu, praćenje, vrednovanje i informiranje operativnih programa;
 • pripremu i provedbu programa i projekata iz nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskoga sustava;
 • obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

Uprava se sastoji od sljedećih ustrojstvenih jedinica:

 • Sektor za pripremu i provedbu projekata, praćenje i vrednovanje
  • Služba za programiranje i projekte iz nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
   • Odjel za programiranje
   • Odjel za pripremu i provedbu projekata iz nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
   • Odjel za pripremu i provedbu projekata iz područja društvenog poduzetništva
  • Služba za praćenje, vrednovanje i informiranje
   • Odjel za praćenje i vrednovanje
   • Odjel za informiranje
  • Služba za pripremu i provedbu projekata
   • Odjel za pripremu i provedbu projekata iz područja socijalne uključenosti i obrazovanja
   • Odjel za pripremu i provedbu projekata iz područja razvoja civilnoga društva i dobrog upravljanja
 • Sektor za provedbu operativnih programa
  • Služba za financijsko upravljanje operativnim programima i analitiku
   • Odjel za financijsku provedbu operativnih programa i analitiku
   • Odjel za provedbu projekata tehničke pomoći
  • Služba za koordinaciju i upravljanje sustavom
   • Odjel za procedure i horizontalna pitanja
   • Odjel za osiguranje kvalitete dokumentacije, revizije i provjere na razini sustava

Kontakt:

Petračićeva 4, 10 000 Zagreb

Tel: +385 1 36 96 466

Faks: + 385 1 36 96 468

E-mail: esf.info@mrms.hr

Internet stranica: www.esf.hr

 

Samostalna služba za europske poslove i međunarodnu suradnju

Samostalna služba za europske poslove i međunarodnu suradnju obavlja sljedeće poslove:

 • upravne i druge stručne poslove u vezi sa sudjelovanjem u radu Europske unije i međunarodnih organizacija u području rada, tržišta rada i mirovinskoga sustava, posebice Međunarodne organizacije rada;
 • koordinira izradu i prati provedbu Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije iz djelokruga Ministarstva;
 • koordinira izradu stručnih priprema te prijedloga stajališta iz nadležnosti Ministarstva za potrebe sudjelovanja u radnim skupinama vijeća, za potrebe Vijeća ministara i Europskog vijeća;
 • prati međunarodne propise iz područja rada, tržišta rada i mirovinskoga sustava;
 • sudjeluje u postupcima sklapanja višestranih i bilateralnih međunarodnih ugovora na području rada, tržišta rada i mirovinskoga sustava;
 • ispituje usklađenost radnoga zakonodavstva Republike Hrvatske s višestranim međunarodnim ugovorima i propisima Europske unije;
 • izrađuje izvješća po višestranim međunarodnim ugovorima iz područja rada, tržišta rada i mirovinskoga sustava, te Konvencijama međunarodne organizacije rada;
 • koordinira suradnju s Vijećem Europe i Međunarodnom organizacijom rada te s drugim međunarodnim organizacijama;
 • obavlja poslove u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske u regionalnim inicijativama na području rada, tržišta rada i mirovinskoga sustava;
 • obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.
Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.