Inspektorat rada


Inspektorat rada obavlja inspekcijske i druge stručne poslove u području rada i zaštite na radu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, obavljajući inspekcijske nadzore provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju: radni odnosi i zaštita na radu, obveza prijave, odjave i promjena tijekom osiguranja radnika na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje, odnosi između poslodavca i fizičke osobe koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali u skladu s posebnim propisom kod njega obavlja određene poslove ili se nalazi na stručnom osposobljavanju za rad (primjerice, osoba na sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi, redoviti student i redoviti učenik srednjoškolske ustanove na radu kod poslodavca u skladu s posebnim propisima, osoba koja radi za vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili odgojne mjere i druga osoba koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali kod njega u skladu s posebnim propisom obavlja određene poslove), obavljanje djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem, ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osoba s invaliditetom te mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji, obavlja inspekcijske poslove u vezi provedbe i drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonom, ukazuje stručnom nositelju pripreme propisa na nedostatke i probleme u provedbi propisa koje je ovlašten nadzirati, obavlja poslove i inspekcijske nadzore provedbe propisa u području gradnje u skladu s posebnim propisom o gradnji, sudjeluje u radu stručnih tijela Vlade Republike Hrvatske, ministarstava, drugih tijela te međunarodnih organizacija i tijela, sudjeluje u radu Odbora viših inspektora rada Europske komisije te provodi aktivnosti dogovorene na tom Odboru, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave, a čiju provedbu nadzire, priprema odgovore i očitovanja na zahtjeve državnih odvjetništava u građanskim i kaznenim postupcima koji se vode po prijavama, odnosno prijedlozima inspektora rada, izrađuje izvješća o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama, obavlja poslove zastupanja pred prekršajnim sudovima u prekršajnim postupcima po optužnim prijedlozima za pokretanje prekršajnog postupka i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima protiv rješenja Povjerenstva za žalbe Inspektorata rada, izrađuje prijedloge odgovora na novinarske i druge upite koji se odnose na djelokrug Inspektorata rada, te obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.

Ustrojstvo Inspektorata rada:

 • Središnji ured
  • Sektor za praćenje i unaprjeđenje rada
   • Služba za analitiku i praćenje rada
   • Služba za unutarnji nadzor i unaprjeđenje rada.
  • Sektor za nadzor u području radnih odnosa
   •  Služba za nadzor radnih odnosa
   • Služba za nadzor zapošljavanja
  • Sektor za nadzor u području zaštite na radu
   • Služba za nadzor zaštite na radu na radilištima i u rizičnim djelatnostima
   • Služba za provedbu zajedničkih aktivnosti inspektora rada Europske unije, prevenciju i nadzor ozljeda na radu i profesionalnih bolesti
    • Odjel za provedbu zajedničkih aktivnosti inspektora rada Europske unije
    • Odjel za prevenciju i nadzor ozljeda na radu i profesionalnih bolesti.
 • Područni uredi
  • Područni ured Osijek
   • Ispostava u Požegi
   • Ispostava u Slavonskom Brodu
   • Ispostava u Virovitici
   • Ispostava u Vukovaru
  • Područni ured Rijeka
   • Ispostava u Puli
   • Ispostava u Senju
  • Područni ured Split
   • Ispostava u Dubrovniku
   • Ispostava u Metkoviću
   • Ispostava u Šibeniku
   • Ispostava u Zadru
  • Područni ured Varaždin
   • Ispostava u Koprivnici
   • Ispostava u Krapini.
   • Ispostava u Čakovcu
  • Područni ured Zagreb
   • Ispostava u Bjelovaru
   • Ispostava u Karlovcu
   • Ispostava u Sisku

Izvješće o radu:

 

 EUkampanja_Inspektorat

Tijekom 2018. provoditi će se u državama članicama kampanja EU Odbora viših inspektora rada o zaštiti na radu radnika zaposlenih putem Agencija za privremeno zapošljavanje. Kampanja će se provoditi pod nazivom “Siguran i zdrav rad na privremenim poslovima”. Cilj Kampanje je da se radnicima zaposlenim putem Agencija za privremeno zapošljavanje osigura jednaka razina zaštite na radu kao stalno zaposlenim radnicima kod poslodavca kojemu su ustupljeni za obavljanje poslova (Korisnika). Kampanjom će se obuhvatiti Agencije za privremeno zapošljavanje i Korisnici, a provoditi će je inspektori rada Inspektorata rada Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Više o Kampanji na www.european-temporary-work-campaign.eu

 

Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.