Tržište rada i zapošljavanje


Uprava za tržište rada i zapošljavanje:

 • predlaže zakone kojima se uređuje tržište rada i zapošljavanje,
 • predlaže i prati mjere aktivne politike zapošljavanja,
 • koordinira izradu i provedbu Plana implementacije Garancije za mlade,
 • objedinjava i izrađuje analize tržišta rada te prikuplja podatke nužne za razumijevanje kretanja i trendove na tržištu rada,
 • prati ravnopravnost u području zapošljavanja i rada (uključujući posebna prava osoba s invaliditetom),
 • pruža stručnu pomoć tijelima, poslodavcima, radnicima i nezaposlenim osobama,
 • izrađuje pravno tumačenje primjene propisa vezanih uz tržište rada i zapošljavanje,
 • prati međunarodne propise na području tržišta rada i politika zapošljavanja,sudjeluje u postupku sklapanja višestranih međunarodnih ugovora na području zapošljavanja i upućivanja radnika,
 • provodi bilateralni sporazum između Republike Hrvatske i SR Njemačke o  zapošljavanju radnika trgovačkih društava sa sjedištem u Republici Hrvatskoj radi izvršavanja ugovora o izvođenju radova,
 • prati efikasnost rada i predlaže poboljšanje rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 • provodi upravni nadzor na području tržišta rada (Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca),
 • odlučuje o žalbama na prvostupanjska rješenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca,
 • prati programe cjeloživotnog obrazovanja i razvoja karijere,
 • prati usklađenost obrazovnih programa, znanja, vještina i kompetencija s potrebama poslodavaca na tržištu rada,
 • vodi evidenciju agencija za privremeno zapošljavanje,
 • izdaje dozvole za obavljanje djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (privatnim agencijama, srednjim školama za posredovanje za povremeni rad redovnih učenika).
 • obavlja i poslove u vezi s praćenjem usklađenosti obrazovnih programa, znanja, vještina i kompetencija s potrebama poslodavaca na tržištu rada, poslove vezane uz razvrstavanje, standardizaciju i registriranje zanimanja i kvalifikacija te predlaže mjere poboljšanja, sudjeluje u predlaganju novih programskih rješenja bitnih za cjeloživotno obrazovanje i razvoj karijere

Ustrojstvo Uprave za tržište rada i zapošljavanje:

 • Sektor politika zapošljavanja
  • Služba za nacionalne politike, programe i mjere zapošljavanja
  • Služba za politike zapošljavanja i suradnju na europskom gospodarskom prostoru.
 • Sektor analitika tržišta rada
  • Služba analitičke i pravne podrške
  • Služba za usklađivanje potreba tržišta rada i obrazovanja.
Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.