Zaštita na radu


Sektor za zaštitu na radu:

 • obavlja normativne, upravne i druge stručne poslove u vezi praćenja primjene propisa iz područja zaštite na radu
 • priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa te mišljenja u vezi s provedbom propisa iz područja zaštite na radu
 • radi na preuzimanju i provedbi pravne stečevine Europske unije iz djelokruga Sektora
 • izrađuje, u suradnji s drugim nadležnim tijelima, nacionalne strategije iz područja zaštite na radu te prati njihovo provođenje
 • izrađuje pisane upute uredima državne uprave u županijama iz područja zaštite na radu i programe namijenjene stručnjacima zaštite na radu, koordinatorima zaštite na radu, poslodavcima, njihovim ovlaštenicima i povjerenicima radnika za zaštitu na radu
 • organizira i provodi stručne ispite zaštite na radu
 • rješava u upravnim stvarima u prvostupanjskom postupku o zahtjevima za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, za polaganje stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu I i II, za priznavanje statusa koordinatora zaštite na radu I i II, za davanje ovlaštenja osobama za zaštitu na radu te obavlja stručni nadzor nad radom ovlaštenih osoba
 • sudjeluje na projektima iz područja zaštite na radu i provodi kampanje EU na području zaštite na radu
 • surađuje s međunarodnim i nacionalnim ustanovama i organizacijama za zaštitu na radu te sudjeluje u njihovom radu
 • obavlja poslove kontaktne točke Europske agencije za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (EU-OSHA)
 • vodi projekte na području zaštite na radu
 • vodi i uređuje hrvatsku stranicu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu pri EU-OSHA
 • priprema izvješća o provedbi direktiva EU i konvencija Međunarodne organizacije rada na području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu
 • sudjeluje u radu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu
 • organizira obilježavanje Nacionalnog dana zaštite na radu u suradnji s Nacionalnim vijećem za zaštitu na radu
 • vodi postupak za dodjelu nagrada i priznanja na području zaštite na radu
 • unapređuje sustav sigurnosti na radu
 • prati stanje zaštite na radu putem informacijskog sustava zaštite na radu
 • izrađuje programe, vodiče, metode i modele za provođenje zaštite na radu
 • pruža stručnu pomoć poslodavcima
 • priprema stručne podloge i analize iz područja zaštite na radu te utvrđuje kriterije i postupke u vezi s organizacijom rada prilagođenom radnicima
 • provodi istraživanja iz područja zaštite na radu i osigurava kontinuiranu razmjenu podataka o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu
 • sudjeluje u planiranju državnog proračuna i u izradi strateškog plana Ministarstva
 • obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Važne informacije iz zaštite na radu:

Središnji katalog službenih dokumenata RH

http://www.digured.hr/

Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.