OBAVIJEST o novom načinu dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova

app_privremeno zapošljavanje

Dana 15. 11. 2018. godine stupio je snagu novi Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova („Narodne novine“, broj: 98/18), koji propisuje novi način dostave propisanih podataka od strane agencija za privremeno zapošljavanje.

Navedenim Pravilnikom propisana je dostava podataka isključivo u elektroničkom obliku, putem aplikacije Privremeno zapošljavanje (PZ), dostupne na mrežnim stranicama ministarstva, http://apzp.mrms.hr/.

Agencije za privremeno zapošljavanje dužne su cjelovite podatke dostaviti ministarstvu, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu.