Obavijest o prestanku važenja svih odluka o proširenoj primjeni kolektivnih ugovora

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava obavještava da, u skladu s odredbom članka 232. stavka 6. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/2014), kojom je propisano da će odluke o proširenju primjene kolektivnih ugovora donesene do dana stupanja na snagu Zakona prestati važiti istekom roka od šest mjeseci od njegovoga stupanja na snagu, od 8. veljače 2015. godine prestaju važiti sve do tada važeće odluke ministra nadležnoga za rad o proširenju primjene kolektivnih ugovora na sve poslodavce i radnike u djelatnosti, odnosno prestaju važiti sljedeće odluke o proširenju:

 • Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za djelatnost graditeljstva (»Narodne novine« broj 56/2002),
 • Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnost graditeljstva (»Narodne novine« broj 120/2003),
 • Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – druge izmjene i dopune za 2004. godinu (»Narodne novine« broj 75/2005),
 • Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – treće izmjene i dopune (»Narodne novine« broj 104/2005),
 • Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – četvrte izmjene i dopune (»Narodne novine« broj 81/2007),
 • Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – pete izmjene i dopune (»Narodne novine« broj 20/2008),
 • Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za ugostiteljstvo (»Narodne novine« broj 69/2002),
 • dluka o proširenju primjene Dodatka I Kolektivnog ugovora za ugostiteljstvo (»Narodne novine« broj 139/2004),
 • Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije (obuhvaća i Anex I i Anex II), „Narodne novine“ broj 55/2009,
 • Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za putničke agencije (»Narodne novine« broj 94/2002).

Slijedom navedenoga, od 8. veljače 2015. godine prestaje proširena primjena sljedećih Kolektivnih ugovora na sve poslodavce i radnike u određenoj djelatnosti:

 • Kolektivnoga ugovora za graditeljstvo (pročišćeni tekst »Narodne novine« broj 12/2008),
 • Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva (»Narodne novine« broj 69/2002 i 139/2004),
 • Kolektivnoga ugovora za putničke agencije (»Narodne novine« broj 94/2002) i
 • Kolektivnoga ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije („Narodne novine broj 55/2009).