Odluka o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 72/2018, od 8. kolovoza 2018

Odluku o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja, NN 72/2018 možete preuzeti na poveznici:

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka