Održana 131. sjednica Vlade Republike Hrvatske

131sjednica

Vlada Republike Hrvatske na 131. sjednici usvojila je, između ostalog, Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta dodatka I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenik, Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o osnovici za izračun plaće u javnim službama, Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora temeljem provedenog postupka javne nabave informatičke opreme putem financijskog leasinga za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za razdoblje od 48 mjeseci i 12. izvješće Republike Hrvatske o primjeni Europske socijalne povelje za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. listopada 2018. godine – pojednostavljeno izvješće.

Govoreći o dodatku Kolektivnom ugovorom za državne službenike i namještenike i zaključku o prihvaćanju Sporazuma o osnovici za izračun plaće u javnim službama, ministar je kazao da je temeljem odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Vlada obvezna svake godine pregovarati o osnovici za sljedeću godinu.

„Sukladno dogovoru kroz proces pregovora s državnim, a onda kroz proces pregovora i mirenja s javnim, došli smo zajednički sa sindikatima da se sljedeće godine osnovica i za javne i za državne službenike i namještenike raste za 3% od 3% od 1.siječnja i dodatnih 2% od 1. rujna s isplatom u listopadu“, napomenuo je ministar.

O prijedlogu odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju HZMO-a za sklapanje ugovora o nabavi informatičke opreme putem financijskog leasinga ministar je rekao da je HZMO- u skladu s financijskim planom proveo postupak javne nabave informatičke opreme putem financijskog leasinga za potrebe Zavoda te da se radi o zamjeni dotrajalih računala starih preko deset godina koji će se zamijeniti financijskim leasingom na razdoblje od 48 mjeseci. Ministar je naglasio da je provedenim postupkom javne nabave prihvaćena ponuda zajednice ponuditelja CompINGa i Erste&Steiermärkische Leasinga, a da je godišnja cijena 2,2 milijuna kuna odnosno više od 9 milijuna kuna za četiri godine.

Predstavljajući 12. izvješće Republike Hrvatske o primjeni Europske socijalne povelje za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. listopada 2018. godine, ministar je naveo da je Vijeće Europe donijelo Europsku socijalnu povelju koja proklamira devetnaest socijalnih i ekonomskih prava. „U ovom predmetnom razdoblju Republika Hrvatska imala je obvezu dostaviti informacije o poduzetim mjerama nakon donošenja odluke u sustavu kolektivnih žalbi, izvijestili smo oko jedne žalbe koja je uspješno razriješena i što smo sve poduzeli da se ona uspješno razriješi“, zaključio je ministar.

Foto: Vlada RH