Održana 147. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica-1

U Banskim dvorima održana je 147. sjednica Vlade na kojoj je prihvaćen Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu.

Obrazlažući Prijedlog državna tajnica Burić kazala je da je člankom 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu propisano da će Vlada imenovati članove Nacionalnog vijeća za zaštiti na radu do trećeg mjeseca 2019.

„Nacionalno vijeće za zaštitu na radu ima 7 članova, a čine ga dva predstavnika koja predlaže ministar nadležan za rad i jedan predstavnik kojeg predlaže ministar nadležan za zdravstvo te po dva predstavnika poslodavaca i radnika“, pojasnila je državna tajnica.

Foto: Vlada RH