Održana 156. sjednica Vlade Republike Hrvatske

DSC_7915

U Banskim dvorima održana je 156. sjednica Vlade na kojoj je prihvaćen Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske.  

Obrazlažući Prijedlog državna tajnica Burić kazala je da su Vlada Republike Hrvatske i predstavnici sindikata državnih službi 9. studenoga 2017. godine sklopili ugovor za državne službenike i namještenike te da su Sindikat policije Hrvatske, Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a i Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika dostavili Vladi Republike Hrvatske zahtjev za pokretanje postupka pregovora o visini regresa, dara za djecu i božićnice.

„Ugovoreno je da će o visini regresa i svega ostaloga prethodno spomenutoga za svaku sljedeću kalendarsku godinu pregovarati prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za naredno razdoblje te da će isto ugovoriti dodatkom Kolektivnom ugovoru“, zaključila je državna tajnica.

Foto: Vlada RH