Održana 162. sjednica Vlade Republike Hrvatske

HN20190619178797

Vlada Republike Hrvatske na 162. sjednici Vlade usvojila je Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (EU) te Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019.

Ministar Marko Pavić pojasnio je da se Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija donosi zbog usklađivanja s direktivom Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija i Uredbe o administrativnoj suradnji putem informacijskog sustava unutarnjem tržištu te da izmjene doprinose kvalitetnijem sustavu reguliranih profesija i jasnijim i jednostavnijim postupcima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.

Vezano za Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019. prihvaćen je prijedlog povećavanja kvota za 2000 u turističkom sektoru i 1000 u građevinskom sektoru te dodatnih 2000 stranih radnika koji će se aktivirati za slučaj da nema takvog profila ljudi na Zavodu za zapošljavanje.

Ministar Pavić također je napomenuo da se ova Vlada izuzetno angažirala u zapošljavanju domaće radne snage, što je prioritet, a da su kvote posljednja linija obrane te je pozvao poslodavce da potrebu za radnicima iskažu prvenstveno Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te time koriste domaću radnu snagu.

 

Foto: Vlada RH