Održana 163. sjednica Vlade Republike Hrvatske

163_sjednicaVRH

Na 163. sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen je Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za sklapanje ugovora o nabavi ugradnje dizala i radova na obnovi vanjske ovojnice zajedničke poslovne zgrade Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Osijeku, s tvrtkom Graditelj Svratišta d.o.o., Zagreb.

Ministar Pavić, obrazlažući prijedlog odluke, pojasnio je da je poslovna zgrada u suvlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Osijeku dotrajala i energetski neučinkovita te je donesena odluka da se pomoću europskih sredstava, obnovi fasada, ugradi dizalo za osobe s invaliditetom i uredi prostor. Kazao je da je proveden otvoreni postupak javne nabave te je kao prihvatljiva i ekonomski najpovoljnija ponuda izabrana ponuda tvrtke Graditelj Svratišta d.o.o. vrijedna oko 7,6 milijuna kuna bez PDV-a, a gotovo 50% iznosa pokrit će se sredstvima europskih fondova.

Prema odredbi članka 32. stavka 2. Statuta HZMO-a, ravnatelj HZMO-a ne može bez prethodne suglasnosti Upravnog vijeća i Vlade Republike Hrvatske poduzimati pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju imovine čija je vrijednost veća od 5.000.000,00 kuna, stoga je bila potrebna suglasnost Vlade.  Upravno vijeće je donijelo odluku o prethodnoj suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora na sjednici održanoj 22. veljače 2019.

Foto: Vlada Republike Hrvatske (vlada.gov.hr)