Otvoren Centar za mlade

Centar za mlade

ZAGREB – U Područnom uredu Zagreb, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, otvoren je Centar za mlade koji će se baviti aktivnostima pripreme za zapošljavanje i planiranje karijere mladih, suradnjom s poslodavcima i svim zainteresiranim partnerima na lokalnom području u cilju definiranja i provedbe aktivne politike zapošljavanja mladih. Centar je otvorio ministar rada i mirovinskoga sustva prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med.

Pročitaj dalje...»

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o povremenim i privremenim poslovima

ZAGREB –  Javna rasprava o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o povremenim i privremenim poslovima provedena je u trajanju od 30 dana, od 27. svibnja do 27. lipnja 2013. godine. Ukupno je zaprimljeno 12 komentara, od čega je 6 komentara prihvaćeno, 2 komentara prihvaćena  su djelomično, dok su odbijena 2 komentara. Izvješće možete preuzeti ovdje.

Potpisan Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Crne Gore

IMG_77

PODGORICA – Ministar rada i mirovinskoga sustava prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., i ministar rada i socijalnog staranja Crne Gore mr. sc. Predrag Bošković potpisali su danas, 24. srpnja 2013. u Podgorici, Ugovor između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom osiguranju.

Pročitaj dalje...»

Počelo otvaranje Centara za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK)

CISOK Zagreb

ZAGREB – Ministar rada i mirovinskoga sustava prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., otvorio je u Zagrebu prve Centre za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK). Osim u Zagrebu, ministar Mrsić će tijekom dana otvoriti i CISOK-e u Varaždinu i Koprivnici.

Otvarajući prvi CISOK, ministar Mrsić je izjavio: “Svjesni izazova koji nas okružuju, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava radi na proširenju i kvaliteti sustava zapošljavanja. CISOK centri predstavljaju novi oblik pružanja usluga profesionalnog usmjeravanja, prilagođen potrebama pojedinaca. Na ovaj način, uz pomoć sredstava Europske unije, doprinijet ćemo uravnoteženju tržišta rada, te se povezati s takvim sustavima u ostalim zemljama članicama Europske Unije.  CISOK će biti i značajno mjesto programa Garancija za mlade s kojim ćemo mladima pomoći u savladavanju vještina potrebnih za upravljanje karijerom te ih pripremiti za tržište rada”.

Pročitaj dalje...»

Ograničenje zapošljavanja za hrvatske državljane u državama članicama Europske unije

Uredbom o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji koja je donesena 26. lipnja 2013. godine na 99. sjednici Vlade Republike Hrvatske, Republika Hrvatska je prema načelu uzajamnosti uvela mjere ograničenja za sve države koje su hrvatskim državljanima uvele ograničenja i prijelazna razdoblja. Navedena Uredba ostaje i dalje na snazi za sve one države članice Europske unije koje od 1.7.2015. godine i dalje primjenjuju istovrsne nacionalne mjere ograničenja pristupu tržištu rada ili mjere koje proizlaze iz dvostranih sporazuma u odnosu na rad državljana Republike Hrvatske i članova njihovih obitelji.

Države članice koje od 1. srpnja 2015. do 1. srpnja 2018. produžavaju ograničenje zapošljavanja za hrvatske državljane:

  • Austrija
  • Malta
  • Nizozemska
  • Slovenija
  • Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

U svim ostalim državama članicama Europske Unije ne postoji ograničenje zapošljavanja za hrvatske državljane.

 

Ministar Mrsić na neformalnom sastanku Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i potrošačka pitanja Europske unije

VILNIUS – Ministar rada i mirovinskoga sustava prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med. sudjelovao je na neformalnom sastanku Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i potrošačka pitanja Europske unije (EPSCO) u Vilniusu, glavnom gradu Litve.

Pročitaj dalje...»

Trudnice i dalje neće smjeti raditi noću

ZAGREB – Zbog zanimanja javnosti oko zaštite trudnica, odnosno zabrane noćnog rada za trudnice, u sklopu 2. faze izmjena i dopuna Zakonu o radu (ZOR), Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u objašnjenju koje se nalazi u nastavku želi otkloniti moguća pogrešna tumačenja ili nedoumice u vezi s tom temom.

I dalje je na snazi zabrana noćnog rada za trudnice, ali to pitanje više nije uređeno ZOR-om. Novim ZOR-om to pravo nije ukinuto, nego se u novom tekstu ZOR-a predlaže brisanje navedene odredbe budući da je to pravo već uređeno člankom 20. stavak 6. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. U skladu s tim, budući da je riječ o horizontalnom usklađivanju i normativnom rasterećenju novog Zakona o radu i izbjegavanju dvostrukog normiranja, ta odredba više neće biti dio ZOR-a.

Upute o postupanju s radnom knjižicom nakon 1. srpnja 2013.

Člankom 299. Zakona o radu (NN, broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13. – dalje ZR) propisano je da s danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaju važiti odredbe članka 291. ZR-a koji normativno uređuju radnu knjižicu i postupanje poslodavca s radnom knjižicom. Stoga je s danom 1. srpnja 2013. godine radna knjižica prestala važiti kao javna isprava. Podaci, koji su se upisivali u radnu knjižicu, vodit će se u elektroničkom obliku, sukladno Pravilniku o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (NN, broj 79/13).

Pročitaj dalje...»
Stranica 45 od 56« Prva...102030...4344454647...50...Zadnja »
Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.