Članak 1. TKU

5/2014 PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama primjenjuje se sukladno članku 2. Zakona o plaćama u javnim službama (Narodne novine 27/01, 39/09) na pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu. S obzirom da posebni Zakon izričito propisuje primjenu propisa o plaćama u javnim službama Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama se nesporno primjenjuje na Agenciju za investicije i konkurentnost. Ako je Agencija osnovana 18.6.2012. važeći Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama primjenjuje se na Agenciju od njegovog sklapanja tj. od 12. prosinca 2012. Prije toga na Agenciju se primjenjivao raniji Temeljni kolektivni ugovor.