Članak 20. TKU

ČLANAK 2. i 20. – PRIMJENA TUMAČENJA

TUMAČENJE 159/2015

Prema članku 20. st. 5. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12) tumačenja Povjerenstva za tumačenje, imaju pravnu snagu i učinke Kolektivnog ugovora i dostavljaju se podnositelju upita, svim potpisnicima Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i objavljuju na web-stranicama Vlade Republike Hrvatske.

Dakle, tumačenja samo pokazuju kako treba primjenjivati Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama. Navedno znači da sva tumačenja se trebaju primjenjivati od početka primjene Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, odnosno od početka primjene pojedinog članka Temeljnog kolektivnog ugovora, ako je primjena pojedinog članka počela kasnije u odnosu na početak primjene cijelog Temeljnog kolektivnog ugovora.

S obzirom da je člankom 6. Dodatka I Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12), isključiva primjena članka 67. TKU-a nastupila tek nakon prestanka važenja onih kolektivnih ugovora koji su taj prijevoz imale drukčije riješeno, tumačenja Povjerenstva u vezi članka 67. primjenjuju se od lipnja 2014. Međutim, ista tumačenja mogu se primjenjivati i od početka primjene TKU-a, tj. od 12. prosinca 2012. odnosno od 1. siječnja 2013. Za članak 67. TKU-a ako je to za radnike povoljnije.

Dakle, ako prema tumačenju Povjerenstva radnici imaju neko pravo na troškove prijevoza, , isto pravo radnicima pripada ne od dana tumačenje Povjerenstva, nego od početka primjene Temeljnog kolektivnog ugovora, odnosno od početka isključive primjene članka 67. TKU-a, tj. od lipnja 2014.

TUMAČENJE 174/2015

U slučaju postojanja više različitih tumačenja na istovjetno pitanje, primjenjuje se novije tumačenje.