Članak 32. TKU

46/2014 RADNO VRIJEME – članak 32. Temeljnog kolektivnog ugovora

  • Moraju li radnici koji su zbog smjenskog rada po svojem rasporedu radili na blagdan taj blagdan odraditi, jer drugi koji rade od ponedjeljka do petka nisu morali raditi na blagdan i imaju manje odrađenih sati? 
  • Da li manjak na kraju četveromjesečnog razdoblja rasporeda radog vremena ide na teret poslodavca? Da li su radnici taj minus dužni odraditi?

Nema nikakvog odrađivanja blagdana. Radnici koji rade u dane blagdana s obzirom na vrstu posla koji se mora raditi i na blagdan, a prema svojem rasporedu, jednostavno rade taj dan i za to dobe povećanu plaću (250%).

Tzv. minus sati nakon četveromjesečnog rasporeda sukladno članku 46. Zakona o radu (Narodne novine 149/09, 61/11, 82/12, 73/13) idu isključivo na teret poslodavca i radnici ih nipošto ne moraju naknadno odraditi i ti se sati ne smiju voditi kao radnikov minus sati.

53/2014 RADNO VRIJEME – članak 32. Temeljnog kolektivnog ugovora

  • Imaju li radnici u zdravstvu koji rade u smjeni ili turnusu pravo na naknadu plaće na blagdan, bez obzira da li prema rasporedu rade ili ne?
  • Da li je mjesečna satnica za sve radnike ista?

Radnici koji zbog vrste posla moraju raditi na blagdan, ne mogu za blagdan dobiti naknadu plaće, jer naknada se dobiva samo kada se iz opravdanog razloga ne radi, nego za blagdan imaju pravo na plaću i to plaću uvećanu za 150 % (ukupno 250%).

Radnici u smjenama i turnusu koji na blagdan prema unaprijed utvrđenom rasporedu ne moraju raditi ne dobivaju nikakvu naknadu, jer ako nisu morali raditi ne mogu niti dobiti naknadu. Ovo je istovjetna situacija kao kod radnika koji rade od ponedjeljka do petka u prvoj smjeni, a blagdan padne u subotu ili nedjelju. Tada oni ne dobivaju nikakvu naknadu.

Mjesečni fond sati ne mora biti identičan za sve radnike. Mjesečni fond sati nije propisan niti jednim propisom, nego je Zakonom o  radu (Narodne novine 149/09, 61/11, 82/12, 73/13) propisano samo tjedno radno vrijeme.

Tumačenje br. 152/15 od 25. ožujka 2015.g.

Radno vrijeme zaposlenika u javnim ustanovama, uključujući  i  sustav visokog obrazovanja, ugovoreno je Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama i iznosi 40 sati tjedno. Tjedno radno vrijeme raspoređeno je na pet dana u tjednu, a ne na šest. Sukladno tome zaposlenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od 48 sati tjedno. Ukoliko zaposlenik radi na dan tjednog odmora poslodavac mu mora osigurati korištenje neiskorištenog dijela tjednog odmora tijekom slijedećeg tjedna.