Članak 44. TKU

Tumačenje broj 53/44 od 24. svibnja 2013.

Sukladno članku 44. TKU-a zaposlenik u slučaju rođenja djeteta ima pravo na plaćeni dopust u trajanju od 5 radnih dana, bez obzira na broj rođene djece.

8/2014 PLAĆENI DOPUST – čl. 44. Temeljnog kolektivnog ugovora

Ako sportsko takmičenje za koje radnik ima pravo na plaćeni dopust pada u nedjelju kada radnik ne radi, može li radnik za to dobiti zamjenski dan? Koji rang natjecanja treba biti da radnik dobije slobodni dan?

Pravo na plaćeni dopust pripada radniku isključivo za onaj dan kada pada događaj za koji se taj dopust dobiva i nikako se ne može prenositi na neki drugi dan. Članak 32. Temeljnog kolektivnog ugovora ne određuje razinu sportskih natjecanja.

Tumačenje br. 141/15

Svaki zaposlenik ima pravo na dva dana plaćenog dopusta za svako darivanje krvi tijekom jedne kalendarske godine. U pravilu su to dva dana neposredno nakon darivanja krvi, a u slučaju nemogućnosti njihovog korištenja, prema dogovoru s poslodavcem.

Ako radnik na dan darivanja krvi  zbog darivanja krvi nije radio, taj dan se računa kao slobodni dan odnosno plaćeni dopust.

Međutim ukoliko ta dva dana padaju na neradne dane radnik ima pravo na plaćeni dopust u dane kada bi trebao raditi o čemu je potrebno dogovoriti se s poslodavcem.

Tumačenje br. 142/15

Zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust za smrt djeteta i u slučaju rođenja mrtvog djeteta.

Tumačenje br. 143/15

Svaki zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust za nastupanje u sportskim priredbama  samo 1 dan tijekom kalendarske godine.

Tumačenje 192/2016 od 23. rujna 2016.

Zaposlenik koji ima dva ugovora o radu na nepuno radno vrijeme s poslodavcima na koje se primjenjuje TKU u slučaju sklapanja braka ostvaruje pravo na plaćeni dopust u ukupnom trajanju od 5 dana.

Tumačenje 198/2016 od 30. rujna 2016.

Sukladno članku 44. stavku 1. podstavku 7. TKU-a svaki zaposlenik ostvaruje pravo na plaćeni dopust u trajanju od 3 radna dana u slučaju teške bolesti roditelja ili djeteta koji žive u mjestu izvan mjesta stanovanja zaposlenika neovisno o udaljenosti između ta dva mjesta.  Dakle, jedini kriterij jest da teško bolesni roditelj stanuje izvan mjesta stanovanja zaposlenika te nije bitna udaljenost između ta dva mjesta.

Tumačenje 204/2016 od 6. listopada 2016.

Zaposlenica koja živi u istom mjestu kao i njezino dijete ne ostvaruje pravo na plaćeni dopust u trajanju od 3 radna dana u slučaju teške bolesti djeteta temeljem članku 44. stavku 1. alineji 7. TKU-a. Navedeno pravo na plaćeni dopust ostvaruje samo onaj zaposlenik čije dijete živi izvan njegovog mjesta stanovanja.