Članak 45. TKU

Tumačenje broj 50/45 od 24. svibnja 2013.

U skladu s odredbama st. 1. čl. 45. TKU-a zaposlenik ima pravo na neplaćeni dopust u tijeku jedne godine za potrebe vlastitog školovanja u trajanju od 10 dana za polaganje ispita na stručnim i sveučilišnim studijima.

6/2014 DOPUST ZA ŠKOLOVANJE  – čl. 45. Temeljnog kolektivnog ugovora

Koliko puta ravnatelj smije pustiti istoga nastavnika na seminare. Da li se radniku može dati dva dana po seminaru, ili može pet dana po seminaru ali ne više od deset dana ili može i više od deset?

O broju puta odlaska na seminar odlučuje samostalno ravnatelj.

Sukladno uglavku članka 45. st. 1.t. 3. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama radnik ima pravo na 5 dana za prisustvovanje stručnim seminarima i savjetovanjima godišnje.