Članak 49. TKU

Tumačenje broj 45/49 od 10. svibnja 2013.

Jubilarna nagrada pripada zaposleniku za neprekinuti staž u javnim službama bez obzira na promjenu poslodavca. Pod pojmom javne službe u smislu Zakona o plaćama u javnim službama (NN 27/01, 39/09) smatraju se javne ustanove i druge pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i javne ustanove kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Sukladno tome, rad u tadašnjem Ministarstvu znanosti i tehnologije ne smatra se radom u javnim službama.

1/2014 – STAŽ KOD ISTOGA POSLODAVCA – čl. 49. Temeljnog kolektivnog ugovora

  • Računa li se u staž kod istoga poslodavca za jubilarnu nagradu mirovanje staža zbog odlaska iz ratom zahvaćenih područja za vrijeme Domovinskog rada (majke s malom djecom), odsluženje vojnog roka u bivšoj JNA; sudjelovanje u Domovinskom ratu, vojni i civilni rok u RH.
  • Također, u slučaju da je radnik dobio jubilarnu nagradu za 5 godina, pa išao na odsluženje civilnog roka od 8 mjeseci, da li nakon daljnih 5 godina dobiva jubilarnu nagradu za 5 ili 10 godina?
  • Kako računati staž za jubilarnu nagradu ako radnik radi u nepunom radnom vremenu?

Kod svih mirovanja prava, vrijeme mirovanja se ne računa u staž za jubilarnu nagradu, ali to mirovanje ne stvara prekid. Dakle, osoba koja je radila 5 godina, pa išla na odsluženje civilnog roka od 8 mjeseci, nakon sljedećih 5 godina rada dobit će jubilarnu nagradu za 10 godina (to će biti stvarno vremensko razdoblje od 10 godina i 8 mjeseci (5 g + 8 mj + 5g).

Radnik koji radi u nepunom radnom vremenu dobiva jubilarnu nagradu pod istim uvjetima kao i radnik koji radi u punom radnom vremenu, jer sukladno odredbi članka 43. St. 8. Zakona o radu (Narodne novine 149/09, 61/11, 82/12, 73/13) ako je za stjecanje određenih prava važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se radom u punom radnom vremenu.

7/2014 NEPREKINUTI STAŽ  – čl. 49. Temeljnog kolektivnog ugovora

Da li se pod neprekinutim staže podrazumijeva i staž s prekidom do osam dana?

Prekid od osam dana i kraći ne računa se u prekid radnog staža za neprekinuti staž u javnim službama.

9/2014 RADNI STAŽ U JAVNIM SLUŽBAMA – čl. 49. Temeljnog kolektivnog ugovora

Može li se pod stažem u javnim službama smatrati rad u HINI od 2007. do 2013. godine?

Sukladno uglavku članka 49. Temeljnog kolektivnog ugovora kao staž kod istog poslodavca računa se neprekidni staž u javnim službama, bez obzira na promjenu poslodavca. Što se smatra javnim službama definira se člankom 2. Zakona o plaćama u javnim službama, na način da su to pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz državnog proračuna i sredstva HZZO-a.

11/2014 RADNI STAŽ U JAVNIM SLUŽBAMA – čl. 49. Temeljnog kolektivnog ugovora

Može li se pod stažem u javnim službama smatrati rad u jednom od strukovnih saveza fotografskih udruga od 1980. do 1993. ako je taj savez jedan od članova Hrvatske zajednice tehničke kulture kojima su plaće bile osiguravane iz državnog proračuna?

Sukladno uglavku članka 49. Temeljnog kolektivnog ugovora kao staž kod istog poslodavca računa se neprekidni staž u javnim službama, bez obzira na promjenu poslodavca. Što se smatra javnim službama definira se člankom 2. Zakona o plaćama u javnim službama, na način da su to pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz državnog proračuna i sredstva HZZO-a. Dakle, neprekidnim stažem u javnim službama smatrat će se staž u pravnoj osobi kojoj se sredstva plaće osiguravaju iz državnog proračuna uključujući i pravnog prednika te pravne osobe.

 15/2014 RADNI STAŽ U JAVNIM SLUŽBAMA – čl. 49. Temeljnog kolektivnog ugovora

Računa li se staž u Centru za kulturu i obrazovanje Senj u staž u javnim službama.

Sukladno uglavku članka 49. Temeljnog kolektivnog ugovora kao staž kod istog poslodavca računa se neprekidni staž u javnim službama, bez obzira na promjenu poslodavca. Što se smatra javnim službama definira se člankom 2. Zakona o plaćama u javnim službama, na način da su to pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz državnog proračuna i sredstva HZZO-a. Dakle, neprekidnim stažem u javnim službama smatrat će se staž u pravnoj osobi kojoj se sredstva plaće osiguravaju iz državnog proračuna uključujući i pravnog prednika te pravne osobe.

16/2014 RADNI STAŽ U JAVNIM SLUŽBAMA – čl. 49. Temeljnog kolektivnog ugovora

Radnica je radila u javnom službi, a onda postala zastupnica u Hrvatskom saboru. Da li to vrijeme računa kao prekid i kako mirovanje prava utječe na pravo na jubilarnu nagradu?

Vrijeme mirovanje prava se ne računa u radni staž za jubilarnu nagradu, ali ne predstavlja niti prekid neprekidnog staža nego se po završetku mirovanja prava staž nastavlja pribrajati ranijem stažu koji je postojao do mirovanja prava.

Vrijeme obnašanja dužnosti zastupnice u Hrvatskom saboru ne računa se u staž za jubilarnu nagradu prema Temeljnom kolektivnom ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Da li je za vrijeme obnašanja dužnosti zastupnice u Hrvatskom saboru došlo do mirovanja prava ili prekida radnog odnosa ne može znati ova Komisije nego se to procjenjuje prema propisima koji su regulirali prava državnih dužnosnika u to vrijeme te temeljem eventualnog ugovora koji je radnica sklopila s ustanovom.

 25/2014 – NEPREKINUTI STAŽ – Članak 49 Temeljnog kolektivnog ugovora 

Zanima me pravo na jubilarnu nagradu temeljem podataka u radnoj knjižici. Bila sam na trogodišnjem rodiljnom dopustu što je mirovanje prava. Imam li pravo na jubilarnu nagradu za sve razdoblje rada?

Prema podacima u radnoj knjižici radnica je imala prekid rada od 17. 01.1997. do 09.9.1998. Stoga se neprekinuti staž za jubilarnu nagradu računa od 9.9.1998.

38/2014 – NEPREKINUTI STAŽ – Članak 49. Temeljnog kolektivnog ugovora 

Zanima nas pravo na jubilarnu nagradu temeljem podataka u radnoj knjižici. Radnik je bio na odsluženju vojnog roka od 11.9.1979. do 14. 8. 1980, a vratio se raditi 23. 9. 1980.

S obzirom da je prema podacima iz radne knjižice radnik bio na odsluženju vojnog roka od 11.9.1979. do 14. 8. 1980, a ponovno počeo raditi i to kod drugog poslodavca tek 23. 9. 1980. Ima prekid radnog staža, te radni staž može neprekinuto početi teče tek od 23.9.1980.

Tumačenje br. 123/15 od 30. siječnja 2015.

Rad učiteljice u produženom boravku osnovne škole računa se u neprekidni staž za ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu.

Tumačenje 190/2016 od 23. rujna 2016.

Jubilarna nagrada pripada zaposleniku za neprekinuti staž u javnim službama bez obzira na promjenu poslodavca. Pod pojmom javne službe u smislu Zakona o plaćama u javnim službama (NN 27/01, 39/09) smatraju se javne ustanove i druge pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i javne ustanove kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Dakle, neprekidnim stažem u javnim službama smatrat će se staž u pravnoj osobi u kojoj se sredstva za plaće osiguravaju iz državnog proračuna uključujući i pravnog prednika te pravne osobe.

Tumačenje 196/2016 od 30. rujna 2016.

Razdoblje rada u predškolskoj ustanovi ne računa se u neprekidni staž u javnim službama u smislu primjene odredbe članka 49. TKU-a.

Tumačenje 197/2016 od 30. rujna 2016.

Prekid od osam dana i kraći ne računa se u prekid radnog staža za neprekinuti staž u javnim službama.