Članak 53. TKU

Tumačenje broj 51/53 od 24. svibnja 2013.

Sukladno članku 53. TKU-a, u javnim službama nema tajnosti plaća, te se javnost plaća osigurava dostupnošću podataka o plaćama svih zaposlenika ustanove svim zaposlenicima ustanove i javnosti iz čega proizlazi da je plaću moguće objaviti bez suglasnosti svakog od zaposlenika.

Načelo tajnosti plaća odnosi se na elemente plaće koje su zaštićene prisilnim propisima RH, ( npr. Obiteljski zakon), stoga struktura odbitaka odnosno ustegnuća iz plaće zaposlenika ne mogu biti predmet javne objave.