Članak 54. TKU

Tumačenje broj 49/54 od 10. svibnja 2013.

Smjenski rad je svakodnevni rad zaposlenika prema utvrđenom radnom vremenu poslodavca koje obavlja u prijepodnevnom (prva smjena), poslijepodnevnom (druga smjena), ili noćnom dijelu dana ( treća smjena) tijekom radnog tjedna. Kod smjenskog rada definiranog na mjesečnoj osnovi mora se raditi ili o mijenjanju smjena ili naizmjeničnom obavljanju poslova u prvoj i drugoj smjeni tijekom jednog mjeseca ( npr. jedan tjedan ujutro, tri tjedna popodne). Kod smjenskog rada na tjednoj osnovi zaposlenik naizmjenično ili najmanje dva radna dana u tjednu obavlja poslove u prvoj i drugoj smjeni.

Stoga, tjedan u kojem zaposlenik najmanje dva dana radi u drugoj smjeni i tri dana u prvoj smjeni ( II. i IV. tjedan) smatra se smjenskim radom na tjednoj osnovi te zaposleniku u tom tjednu  pripada pravo na uvećanje plaće za rad u drugoj smjeni. Tjedan u kojem zaposlenik jedan dan radi u drugoj smjeni, a ostala četiri dana u prvoj smjeni ne smatra se smjenskim radom ( I. i III. tjedan).

Tumačenje broj 67/54 od 20. lipnja 2013

Odredbe TKU-a o uvećanju plaće odnose se na sve zaposlenike zaposlene u javnim službama, koji rade u noćnom i smjenskom radu na način da im se osnovna plaća uvećava za rad noću 40% a za smjenski rad 10%.

35/2014 DODATAK ZA DOKTORAT – članak 54. Temeljnog kolektivnog ugovora

Ima li pravo na dodatak za doktorat liječnik na radnom mjestu VSS zdr. radnik specijalist +  prim. dr.sc. ako je znanstveni stupanj uvjet za radno mjesto?

Sukladno članku 54. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, liječnik na radnom mjestu VSS zdr. radnik specijalist +  prim. dr.sc. ima pravo na dodatak za doktorat neovisno što je doktorat uvjet za radno mjesto.

51/2014 UVEĆANJE PLAĆE ZA MAGISTERIJ ZNANOSTI – članak  54. Temeljnog kolektivnog ugovora

Da li radnici koji su završili poslijediplomski specijalistički studij i stekli akademski stupanj sveučlišni specijalist imaju pravo na uvećanje plaće od 8% temeljem članka 54. st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora?

Sukladno članku 54. st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12) pravo na uvećanje plaće od 8% pripada isključivo radnicima koji imaju znanstveni stupanj magistra znanosti. Iako prema propisima koji reguliraju sustav visokog obrazovanja i znanosti više ne postoji magistarski znanstveni studij, ovo uvećanje plaće odnosi se na osobe koje su taj stupanj stupanj skekli sukladno ranijim propisima.

Pravo na uvećanje plaće od 8% ne pripada radnicima koji su završili specijalistički studij i maju akademski stupanj sveučilišni specijalist.

52/2014 UVEĆANJE PLAĆE ZA SMJENSKI RAD – članak  54. Temeljnog kolektivnog ugovora

Da li pravo na uvećanje plaće za smjenski rad imaju radnice:

  1. Profesorica koja u jedan tjedan radi 4 dana poslijepodne, a 1 dan prijepodne, a drugi tjedan obrnuto, 4 dana prijepodne i 1 dan poslije podne?
  2. Profesorica je ispitni koordinator i u ponedjeljak nema nastavu, a ostale dane radi jedan tjedan u jutro a drugi poslijepodne.

Obje radnice imaju pravo na uvećanje plaće za smjenski rad. Naime, sukladno stavcima 3. Do 5. Članka 54. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12)  smjenski rad je svakodnevni rad zaposlenika prema utvrđenom radnom vremenu poslodavca koji zaposlenik obavlja u prijepodnevnom (prva smjena), poslijepodnevnom (druga smjena) ili noćnom dijelu dana (treća smjena) tijekom radnog tjedna. Rad u smjenama je rad zaposlenika koji mijenja smjene ili naizmjenično obavlja poslove u prvoj i drugoj smjeni tijekom jednog mjeseca ili rad koji se naizmjenično ili najmanje dva radna dana u tjednu obavlja poslove u prvoj i drugoj smjeni.

57/2014 UVEĆANJE PLAĆE ZA MAGISTERIJ ZNANOSTI – članak  54. Temeljnog kolektivnog ugovora

Stekla sam akademski stupanj magistre javnog zdravstva 2011. a menadžmenta u zdravstvu 2013. godine. Imam li pravo na uvećanje plaće od 8% temeljem članka 54. st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora?

Sukladno članku 54. st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12) pravo na uvećanje plaće od 8% pripada isključivo radnicima koji imaju znanstveni stupanj magistra znanosti. Iako prema propisima koji reguliraju sustav visokog obrazovanja i znanosti više ne postoji magistarski znanstveni studij, ovo uvećanje plaće odnosi se na osobe koje su taj stupanj stupanj skekli sukladno ranijim propisima.

Pravo na uvećanje plaće od 8% ne pripada radnicima koji imaju stupanj magistra stečen prema sada važećim propisima.

Tumačenje br. 103/14 od 5. studenog 2014.

Ostvarenje prava na uvećanje plaće temeljem znanstvenog stupnja doktora znanosti

Ovo Povjerenstvo ne procjenjuje da li stupanj obrazovanja – visokoškolska kvalifikacija stečena u inozemstvu odgovara akademskom stupnju doktorata znanosti. Povjerenstvo samo utvrđuje da ako netko ima doktorat znanosti da mu pripada uvećanje osnovne plaće od 15%.

Međutim, prema dostavljenom mišljenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Klasa: 602-05/14-02/00047. urbroj: 533-28-14-0002, od 3. listopada 2014. iako u postupku priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije ne dodjeljuju se akademski i stručni nazivi odnosno akademski stupanj, nesporno je da Vaša visokoškolska kvalifikacija razine koja se stječe završetkom sveučilišnog studija kojim se u RH stječe akademski stupanj doktora znanosti (dr.sc.).

Temeljem takvog mišljenja resornog ministarstva, Povjerenstvo smatra da Vam pripada pravo na uvećanje osnovne plaće od 15% sukladno članku 54. st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Tumačenje 59/2014 od 14. svibnja 2014

„Člankom 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama utvrđuju se prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika u javnim službama na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama , koji u članku 2.propisuje da su javne službe u smislu tog zakona , između ostalog i javne ustanove i druge pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državom proračunu. Obzirom da se Fond za naknadu oduzete imovine financira iz državnog proračuna na pitanje uvećanja plaće za doktorat i magisterij primjenjuju se odredbe TKU- a, članak 54.„

Tumačenje br. 133/15

Svaki zaposlenik u javnim službama koji ima znanstveni stupanj magistra znanosti, odnosno znanstveni stupanj doktora znanosti ima pravo na uvećanje osnovne plaće za 8 odnosno 15% sukladno članku 54. stavak 2.

TUMAČENJE 167/15

Prema članku 54. st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12), onovna plaća zaposlenika uvećat će se za 8% ako zaposlenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti, odnosno za 15% ako zaposlenik ima znanstveni stupanj doktora znanosti. Dakle ne postoji uvjet da doktorat znanosti mora biti u funkciji radnog mjesta, pa radnik ima pravo na uvećanje plaće od 15%.

Tumačenje 199/2016 od 6. listopada 2016.

Odredba članka 54. stavka 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama o uvećanju osnovne plaće za 15% ako zaposlenik ima znanstveni stupanj doktora znanosti primjenjuje se na sve zaposlenike u javnim službama neovisno o radnome mjestu na kojemu se nalaze. Slijedom navedenoga, i zamjenik ravnatelja koji nije dužnosnik u smislu Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika („Narodne novine“, broj 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 163/03, 16/04, 30/04, 121/05, 151/05, 141/06, 17/07, 34/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 102/14, 103/14, 03/15 i 93/16) ostvaruje pravo na uvećanje osnovne plaće za 15%, pod uvjetom da ima status zaposlenika u javnoj službi te da je stekao znanstveni stupanj doktora znanosti.

Povjerenstvo nije nadležno za pojašnjenje odredaba Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost („Narodne novine“, broj 53/12, 56/13 i 152/14) te Vas upućujemo da se za objašnjenje obratite stručnom nositelju pripreme navedenog Zakona, Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.