Članak 60. TKU

28/2014 – REGRES – članak 60. Temeljnog kolektivnog ugovora

Ima li pravo na regres iz 2012. godine radnica koja je godišnji odmor iz te 2012. koristila u 2013. godini (u 2012. godini je bila na rodiljnom dopustu).

Ako je radnica sukladno Zakonu o radu godišnji odmor iz 2012. godine koristila u 2013. godini jer je u 2012. godini bila na rodiljnom dopustu, ima pravo i na regres za 2012. godinu.

37/2014 – REGRES – članak 60. Temeljnog kolektivnog ugovora

Ima li pravo na regres iz 2012 godine radnica koja je godišnji odmor iz te 2012. koristila u 2013. godini (u 2012. godini je bila na rodiljnom dopustu).

Ako je radnica sukladno Zakonu o radu godišnji odmor iz 2012. godine koristila u 2013. godini jer je u 2012. godini bila na rodiljnom dopustu, ima pravo i na regres za 2012. godinu.

Tumačenje 187/2016 od 23. rujna 2016.

Pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora ostvaruje svaki zaposlenik koji u tekućoj godini koristi makar i razmjerni dio godišnjeg odmora, neovisno o tome što mu je u toj godini prestao radni odnos.

Tumačenje 188/2016 od 23. rujna 2016.

Prema članku 60. stavku 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama zaposleniku pripada pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora. S obzirom na navedeno, zaposlenik koji nije koristio godišnji odmor iz 2016. godine već mu je isplaćena naknada za neiskorišteni cijeli godišnji odmor ili njegov razmjerni dio, ne ostvaruje pravo na regres.

Tumačenje 189/2016 od 23. rujna 2016.

Zaposlenica koja je bila zaposlena na određeno vrijeme u 2016. godini i u toj godini je koristila dio razmjernog godišnjeg odmora, a za preostali dio razmjernog godišnjeg odmora joj je isplaćena naknada, ostvaruje pravo na regres za 2016. godinu.