Članak 61. TKU

Tumačenje broj 32/61 od 17. travnja 2013.

Sukladno čl. 61. TKU-a zaposleniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na otpremninu u iznosu tri proračunske osnovice.

Tumačenje br. 155/15 od 25. ožujka 2015.g.

Zaposlenici koja je otišla u mirovinu, ali je nastavila raditi do pola radnog vremena sukladno posebnom propisu, pripada pravo na otpremninu pri odlasku u mirovinu, sukladno članku 61. TKU-a u visini tri proračunske osnovice.

TUMAČENJE 158/2015

Prema članku 61. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12), zaposleniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na otpremninu u iznosu tri proračunske osnovice.

Ova otpremnina pripada svakom radniku koji odlazi u mirovinu, neovisno o prethodnom stažu kod poslodavca.
Pri tome Povjerenstvo napominje da otpremninu za odlazak u mirovinu iz članka 61. Temeljnog kolektivnog ugovora, nipošto ne treba miješati s otpremninom iz članka 126. Zakona o radu (Narodne novine 93/14), koja se odnosi na otpremninu u slučaju otkaza koji daje poslodavac.