Članak 62. TKU

Tumačenje broj 63/62 od 20. lipnja 2013.

U slučaju smrti pastorka, zaposlenik ima pravo na pomoć iz čl. 62. ako je zaposlenik (očuh), pastorka posvojio te je time između očuha i njegovih srodnika s jedne strane i pastorka i njegovih srodnika s druge strane, nastao neraskidiv odnos srodstva i sva prava i dužnosti koja iz toga proizlaze sukladno Obiteljskom zakonu.

Tumačenje broj 66/62 od 20. lipnja 2013

Zaposlenik može ostvariti pomoć zbog smrt izvanbračnog druga, ako se radi o izvanbračnoj zajednici u skladu s odredbama Obiteljskog zakona (NN 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11)

31/2014 PRAVO NA POMOĆ – članak 62. Temeljnog kolektivnog ugovora

  • Ima li pravo na pomoć radnik zbog smrti očuha s kojim je živio više od 40 godine?
  • Ima li pravo na sindikalnu pomoć radnik zbog operacije kralješka?

Sukladno članku 62. t. 1. t.2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama radnik ima pravo na pomoć u slučaju smrti supružnika, djeteta i roditelja. Očuh nije roditelj, te radnik nema pravo na pomoć Zakon smrt očuha.

Sindikalna pomoć nije materija Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Tumačenje 200/2016 od 6. listopada 2016.

Budući je službenik preminuo prilikom dolaska na posao, obitelj ima pravo sukladno članku 62. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama na pomoć u visini tri proračunske osnovice, te pravo na troškove pogreba. Troškovi pogreba priznaju se u visini do 10.000,00 kuna, što odgovara iznosu koji je prosječno dovoljan za pogrebne troškove.