Članak 65. TKU

Tumačenje broj 58/65 od 24. svibnja 2013.

Visina terenskog dodatka utvrđena je člankom 65. stavkom 3. TKU-a i zaposlenik će ostvariti terenski dodatak u iznosu i na način kako je to utvrđeno za državna tijela.

Budući da TKU-om nije propisan iznos neoporezivog dijela terenskog dodatka, već je isto utvrđeno Pravilnikom o porezu na dohodak ( NN 146/09, 123/10, 137/11 i 61/12), stoga Vas upućujemo da svoj upit uputite nadležnom Ministarstvu financija.