Članak 69. TKU

Tumačenje br. 2/69-4 Dodatka 1 od 30. siječnja 2013.

Zaposlenik koji je ispunio uvjete za jubilarnu nagradu u 2012. godini, sukladno članku 69. stavku 1. TKU-a, ostvaruje pravo na jubilarnu nagradu prema osnovici iz stavka 2. istog članka odnosno 1800,00 kuna, neovisno o tome kada će jubilarna nagrada biti isplaćena.

Tumačenje broj 12/69 od 13. veljače 2013.

Sukladno članku 4. Dodatka I TKU-a (NN br. 141/12) propisana je osnovica za isplatu jubilarne nagrade u 2013. godini u iznosu od 500,00 kuna. Međutim, kako je sukladno članku 6. Dodatka I TKU-a ) u vezi s člankom 7. stavkom 3. Zakona o radu (NN br. 149/09, 61/11 i 82/12), zaposlenicima u javnim službama priznato pravo na utuživost povoljnijeg prava, upućujemo da se u slučaju dvojbenosti obrate za tumačenje komisiji za tumačenje granskog kolektivnog ugovora, kojim je to pravo različito uređeno.

Tumačenje broj 52/69 od 24. svibnja 2013.

Budući se upit odnosi na Pravilnik o porezu na dohodak ( NN 146/09, 123/10, 137/11 i 61/12), upućujemo Vas da svoj upit uputite nadležnom Ministarstvu financija.

–          tumačenje se odnosi na oporezivi dio jubilarne nagrade

Tumačenje broj 68/69 od 20. lipnja 2013

Budući da su pregovori o sklapanju Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama započeli 16. studenog 2012. godine, a da je Vlada Republike Hrvatske Prijedlog Državnog proračuna za 2013. godinu usvojila 19. studenoga 2012. godine, Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovoru smatra se dogovorom Vlade Republike Hrvatske i reprezentativnih sindikata javnih službi o visini jubilarne nagrade za 2013. godinu.

Tumačenje br. 146/15

Osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa  nisu zasnovale radni odnos i ne ide im radni staž.  Sukladno tome vrijeme provedeno na stručnom osposobljavanju za rad ne ulazi u staž za jubilarnu nagradu.

TUMAČENJE 165/2015

Vrijeme mirovinja prava, što uključuje i vrijeme odsluženje vojnog roka ne računa se u vrijeme za jubilarnu nagradu, ali ne predstvalja prekid. Dakle, radnik bi 12. 12. 2015. imao 30 godina staža za jubilarnu nagradu.

TUMAČENJE 177/2015

Prema članku 69. a u vezi s člankom 49. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12), radnik ima pravo na jubilarnu nagradu za neprekidni staž u javnim službama. Dakle, u navednom slučaju radnik ima pravo na jubilarnu nagradu za jubilarne godine iz članka 69. TKU-a, a za neprekidni staž u javnim službama iz članka 49. TKU-a, a neovisno to pravima koje ja ostvario prema ranijim kolektivnim ugovorima.

Tumačenje 201/2016 od 6. listopada 2016.

U konkretnom slučaju, vrijeme obavljanja djelatnosti u zakupu smatra se radom u javnoj službi.