Članak 81. TKU

Tumačenje broj 44/81 od 10. svibnja 2013.

Sukladno čl. 81. st. 2. TKU-a naknada za rad povjerenika za zaštitu na radu iznosi najmanje 4 radna sata tjedno uz naknadu plaće tijekom svake kalendarske godine u tijeku trajanja mandata.

Člankom 81. stavkom 4. TKU-a propisano je da će se tjedna naknada plaće, utvrditi granskim kolektivnim ugovorom stoga se povjerenik za zaštitu na radu za utvrđivanje naknade treba obratiti Komisiji za tumačenje kolektivnog ugovora koji se na njega primjenjuje.

19/2014 NAKNADA PLAĆA POVJRENIKA ZA ZAŠTITU NA RADU- članak 81.  Temeljnog kolektivnog ugovora

Da li povjerenik za zaštitu na radu ima pravo na naknadu plaće, s obzirom da je Temeljnim kolektivnim ugovorom navedeno naknada za rad povjerenika za zaštitu na radu iznosi najmanje 4 radna sata tjedno uz naknadu plaće tijekom svake kalendarske godine u tijeku trajanja mandata, s time da će posebnosti rada povjerenika za zaštitu na radu, kao i tjednu naknadu plaće, utvrditi granskim kolektivnim ugovorima?

Povjerenik za zaštitu na radu ima pravo na četiri sata tjedno oslobođenja od obavljanja poslova iz svojeg ugovora o radu, za obavljanje poslova povjerenika zaštite na radu, a za koje četiri sata ima pravo na naknadu plaće, ako nešto drugo nije ugovoreno granskim kolektivnim ugovorom.