Dodatak I. TKU

Tumačenje broj 1/67-6 od 30. siječnja 2013.

Zaposlenici u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna ostvaruju pravo na naknadu za trošak prijevoza temeljem odredbi članka 67. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12, nastavno: TKU). Međutim, sukladno članku 6. Dodatka I TKU-a (NN br. 141/12) u vezi s člankom 7. stavkom 3. Zakona o radu (NN br. 149/09, 61/11 i 82/12), ako je za njih to povoljnije, isti imaju pravo na naknadu za trošak prijevoza kako je to regulirano granskim kolektivnim ugovorima za javne službe.

Dodatno napominjemo, da se sukladno članku 6. Dodatka I TKU-a (NN br. 141/12) u djelatnostima u kojima pravo na naknadu za trošak prijevoza nije regulirano, primjenjuje pravo iz drugih granskih kolektivnih ugovora za javne službe u djelatnostima u kojima je regulirano pravo na naknadu za trošak prijevoza.

Tumačenje br. 2/69-4 Dodatka 1 od 30. siječnja 2013.

Zaposlenik koji je ispunio uvjete za jubilarnu nagradu u 2012. godini, sukladno članku 69. stavku 1. TKU-a, ostvaruje pravo na jubilarnu nagradu prema osnovici iz stavka 2. istog članka odnosno 1800,00 kuna, neovisno o tome kada će jubilarna nagrada biti isplaćena.

27/2014 – DNEVNICA – članak 6. st. 2. Dodatka I Temeljnog kolektivnog ugovora dnevnica.

Koliko iznosi dnevnica u 2013. godini?

U 2013. godini dnevnica iznosi 170 kuna po dana.

Naime, prema uglavku članka 6. stavak 2. Dodatka I. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenika u javnim službama (NN 141/12) ako je pojedino materijalno pravo, sadržano u člancima 60, 67, 69. 71. Temeljnog kolektivnog ugovora postalo utuživo temeljem granskih kolektivnih ugovora pojedinih javnih službi, dakle ako je za radnike povoljnije od prava iz Temeljnog kolektivnog ugovora, da se sve osobe na koje se primjenuje Temeljni kolektivni ugovor, primjenjuje to povoljnije pravo, neovisno inače ne ulaze u područje primjene toga kolektivnog ugovora, a sve dok se ti granski kolektivni ugovori ne usklade s Temeljnim kolektivnim ugovorom i Dodatkom I. Temeljnog kolektivnog ugovora.

U tome smislu, budući da je dnevnica u Kolektivnom ugovora za zaposlene u srednjem školstvu izričito ugovorena u iznosu od 170 kuna, to sukladno navedenom članku 6. St. 2. Dodatka I Temeljnog kolektivnog ugovora, u 2013. Godini za sve radnike u javnim službama dnevnica iznosi 170 kuna.

30/2014 – DNEVNICA – članak 6. st. 2. Dodatka I Temeljnog kolektivnog ugovora

Koliko iznosi dnevnica u 2013. godini za osnovne škole?

U 2013. godini dnevnica iznosi 170 kuna po dana.

Naime, prema uglavku članka 6. stavak 2. Dodatka I. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenika u javnim službama (NN 141/12) ako je pojedino materijalno pravo, sadržano u člancima 60, 67, 69. 71. Temeljnog kolektivnog ugovora postalo utuživo temeljem granskih kolektivnih ugovora pojedinih javnih službi, dakle ako je za radnike povoljnije od prava iz Temeljnog kolektivnog ugovora, da se sve osobe na koje se primjenuje Temeljni kolektivni ugovor, primjenjuje to povoljnije pravo, neovisno inače ne ulaze u područje primjene toga kolektivnog ugovora, a sve dok se ti granski kolektivni ugovori ne usklade s Temeljnim kolektivnim ugovorom i Dodatkom I. Temeljnog kolektivnog ugovora.

U tome smislu, budući da je dnevnica u Kolektivnom ugovora za zaposlene u srednjem školstvu izričito ugovorena u iznosu od 170 kuna, to sukladno navedenom članku 6. St. 2. Dodatka I Temeljnog kolektivnog ugovora, u 2013. godini za sve radnike u javnim službama dnevnica iznosi 170 kuna.

32/2014 JUBILARNA NAGRADA – 6. st. 2. Dodatka I Temeljnog kolektivnog ugovora

Koliko iznosi osnovica za jubilarnu nagradu za 2013. godinu?

Osnovica za jubilarnu nagradu iznosi 500 kuna.

Naime, razlika između naknade troška prijevoza i jubilarne nagrade je u slijedećem:

Prema uglavku članka 6. stavak 2. Dodatka I. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenika u javnim službama (NN 141/12) ako je pojedino materijalno pravo, sadržano u člancima 60, 67, 69. 71. Temeljnog kolektivnog ugovora postalo utuživo temeljem granskih kolektivnih ugovora pojedinih javnih službi, dakle ako je za radnike povoljnije od prava iz Temeljnog kolektivnog ugovora, da se sve osobe na koje se primjenuje Temeljni kolektivni ugovor, primjenjuje to povoljnije pravo, neovisno inače ne ulaze u područje primjene toga kolektivnog ugovora, a sve dok se ti granski kolektivni ugovori ne usklade s Temeljnim kolektivnim ugovorom i Dodatkom I. Temeljnog kolektivnog ugovora.

U tome smislu, budući da je naknada prijevoza na posao i s posla u više granskih kolektivnog ugovora ugovorena povoljnije nego u Temeljnom kolektivnom ugovoru, do daljnjega svi radnici u javnim službama imaju pravo na naknadu prijevoza kako je to rješeno granskim kolektivnim ugovorom, ako je to za njih povoljnije.

Što se tiče jubilarne nagrade, prema mišljenju ove Komisiji niti u jednom kolektivnom ugovoru javnih službi nama izričito rješenje koja daje pravo na jubilarnu nagradu prema osnovici od 1800 kuna. Stoga u 2013. godini jubilarna nagrada iznosi 500 kuna. Međutim, ako bi pojedina komisija za tumačenje nekog od granskih kolektivnih ugovora protumačila drukčije u vezi osnovice za jubilarnu nagradu, primijenit će se osnovica sukladno tom tumačenju.

34/2014 – DNEVNICA – članak 6. st. 2. Dodatka I Temeljnog kolektivnog ugovora

Koliko iznosi dnevnica u 2013. godini?

U 2013. godini dnevnica iznosi 170 kuna po dana.

Naime, prema uglavku članka 6. stavak 2. Dodatka I. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenika u javnim službama (NN 141/12) ako je pojedino materijalno pravo, sadržano u člancima 60, 67, 69. 71. Temeljnog kolektivnog ugovora postalo utuživo temeljem granskih kolektivnih ugovora pojedinih javnih službi, dakle ako je za radnike povoljnije od prava iz Temeljnog kolektivnog ugovora, da se sve osobe na koje se primjenjuje Temeljni kolektivni ugovor, primjenjuje to povoljnije pravo, neovisno inače ne ulaze u područje primjene toga kolektivnog ugovora, a sve dok se ti granski kolektivni ugovori ne usklade s Temeljnim kolektivnim ugovorom i Dodatkom I. Temeljnog kolektivnog ugovora.

U tome smislu, budući da je dnevnica u Kolektivnom ugovora za zaposlene u srednjem školstvu izričito ugovorena u iznosu od 170 kuna, to sukladno navedenom članku 6. St. 2. Dodatka I Temeljnog kolektivnog ugovora, u 2013. godini za sve radnike u javnim službama dnevnica iznosi 170 kuna.

39/2014 JUBILARNA NAGRADA – 6. st. 2. Dodatka I Temeljnog kolektivnog ugovora

Koliko iznosi osnovica za jubilarnu nagradu za 2013 godinu?

Osnovica za jubilarnu nagradu iznosi 500 kuna.

Naime, razlika između naknade troška prijevoza i jubilarne nagrade je u slijedećem:

Prema uglavku članka 6. stavak 2. Dodatka I. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenika u javnim službama (NN 141/12) ako je pojedino materijalno pravo, sadržano u člancima 60, 67, 69. 71. Temeljnog kolektivnog ugovora postalo utuživo temeljem granskih kolektivnih ugovora pojedinih javnih službi, dakle ako je za radnike povoljnije od prava iz Temeljnog kolektivnog ugovora, da se sve osobe na koje se primjenjuje Temeljni kolektivni ugovor, primjenjuje to povoljnije pravo, neovisno inače ne ulaze u područje primjene toga kolektivnog ugovora, a sve dok se ti granski kolektivni ugovori ne usklade s Temeljnim kolektivnim ugovorom i Dodatkom I. Temeljnog kolektivnog ugovora.

U tome smislu, budući da je naknada prijevoza na posao i s posla u više granskih kolektivnog ugovora ugovorena povoljnije nego u Temeljnom kolektivnom ugovoru, do daljnjega svi radnici u javnim službama imaju pravo na naknadu prijevoza kako je to riješeno granskim kolektivnim ugovorom, ako je to za njih povoljnije.

Što se tiče jubilarne nagrade, prema mišljenju ove Komisiji niti u jednom kolektivnom ugovoru javnih službi nama izričito rješenje koja daje pravo na jubilarnu nagradu prema osnovici od 1800 kuna. Stoga u 2013. godini jubilarna nagrada iznosi 500 kuna. Međutim, ako bi pojedina komisija za tumačenje nekog od granskih kolektivnih ugovora protumačila drukčije u vezi osnovice za jubilarnu nagradu, primijenit će se osnovica sukladno tom tumačenju.

40/2014 JUBILARNA NAGRADA – 6. st. 2. dodatka I Temeljnog kolektivnog ugovora

Koliko iznosi osnovica za jubilarnu nagradu za 2013 godinu? Da li isplata jubilarne nagrade ide automatski ili radnici to moraju tražiti?

Osnovica za jubilarnu nagradu iznosi 500 kuna.

Naime, razlika između naknade troška prijevoza i jubilarne nagrade je u slijedećem:

Prema uglavku članka 6. stavak 2. Dodatka I. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenika u javnim službama (NN 141/12) ako je pojedino materijalno pravo, sadržano u člancima 60, 67, 69. 71. Temeljnog kolektivnog ugovora postalo utuživo temeljem granskih kolektivnih ugovora pojedinih javnih službi, dakle ako je za radnike povoljnije od prava iz Temeljnog kolektivnog ugovora, da se sve osobe na koje se primjenuje Temeljni kolektivni ugovor, primjenjuje to povoljnije pravo, neovisno inače ne ulaze u područje primjene toga kolektivnog ugovora, a sve dok se ti granski kolektivni ugovori ne usklade s Temeljnim kolektivnim ugovorom i Dodatkom I. Temeljnog kolektivnog ugovora.

U tome smislu, budući da je naknada prijevoza na posao i s posla u više granskih kolektivnog ugovora ugovorena povoljnije nego u Temeljnom kolektivnom ugovoru, do daljnjega svi radnici u javnim službama imaju pravo na naknadu prijevoza kako je to rješeno granskim kolektivnim ugovorom, ako je to za njih povoljnije.

Što se tiče jubilarne nagrade, prema mišljenju ove Komisiji niti u jednom kolektivnom ugovoru javnih službi nama izričito rješenje koja daje pravo na jubilarnu nagradu prema osnovici od 1800 kuna. Stoga u 2013. godini jubilarna nagrada iznosi 500 kuna. Međutim, ako bi pojedina komisija za tumačenje nekog od granskih kolektivnih ugovora protumačila drukčije u vezi osnovice za jubilarnu nagradu, primijenit će se osnovica sukladno tom tumačenju.

Sukladno članku 69. st. 3. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, jubilarna nagrada isplaćuje se sljedećeg mjeseca nakon što zaposlenik ostvari pravo na jubilarnu nagradu, što znači da bi poslodavac morao o tome voditi računa i radniku isplatiti jubilarnu nagradu bez posebnog rdnikovog traženja.

13/2014 ODREĐIVANJE SINDIKALNOG POVJERENIKA

Način izbora sindikalnog povjerenika odnosno ostalih sindikalnih vijećnika.

Izbor sindikalnih povjerenika i sindikalnih vijećnika nije materija Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

23/2014 – NORMA SATI U VISOKOM OBRAZOVANJU

Problem norma sati nastavika u visokom obrazovanju

Pitanje norma sati nastavika u visokom obrazovanju nije materija Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

24/2014 – KOLEKTIVNI UGOVOR ZA KULTURU

Pitanje primjene Granskog Kolektivnog ugovora za kulturu odnosno Dodatka III Temeljnog kolektivnog ugovora iz 2006. godine (dodatak za kulturu).

Pitanja vezana za Granski kolektivni ugovor za kulturu nisu u nadležnosti ove Komisije.

36/2014 NAKNADA ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR

Pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor.

Pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor nije predmet Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, nego Zakona o radu.

55/2014 Otkaz Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje

Je li otkazan Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje i koja procedura slijedi?

Pitanje nije u nadležosti ove Komisije.

56/2014 Staž prema Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje

Da li se računa u staž za uvećanje plaće od 4%, 8% i 10% prema Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje računa stažu na fakultetu u Bosni i Hercegovini?

Pitanje nije u nadležosti ovog Povjerenstva

14/2014 PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA

Spojeni su Agencija za poljoprivredno zemljište i Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, koji je imao svoj kolektivni ugovor a koji se kolektivni ugovor sukladno Zakonu o radu na radnike bivšeg Hrvatskog centra primjenjuje još jednu godinu. Može li se taj kolektivni ugovor primjenjivati i na radnike Agencije?

Pitanje se ne odnosi na Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.