Godišnji odmor

Sukladno odredbi članka 85. Zakona o radu poslodavac je dužan donijeti raspored korištenja godišnjeg odmora, u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i ovim Zakonom, najkasnije do 30. lipnja tekuće godine. Također, poslodavac mora radnika najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijestiti o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegova korištenja.

Ukoliko Vaš poslodavac navedeno ne bi učinio možete se obratiti Inspektoratu rada radi provođenja inspekcijskog nadzora nad radom poslodavca anonimnom predstavkom putem elektroničke pošte na: prijave.sredisnjiured@mrms.hr.

Nastavno, vezano uz određivanje korištenja godišnjeg odmora u cijelosti, odnosno dijelovima, upućujemo kako raspored godišnjeg odmora određuje poslodavac te se pri utvrđivanju rasporeda korištenja godišnjeg odmora moraju uzeti u obzir potrebe organizacije rada te mogućnosti za odmor raspoložive radnicima.

Slijedom navedenog, mišljenja smo kako je poslodavcu dopušteno donositi raspored korištenja godišnjeg odmora vodeći računa primarno o učinkovitoj organizaciji rada. Dakle, mišljenja smo da Vam poslodavac ne bi morao omogućiti korištenje neprekidnog cjelokupnog godišnjeg odmora ukoliko objektivno procjenjuje kako nije u mogućnosti organizirati rad, odnosno pravo na korištenje godišnjeg odmora drugih radnika uslijed Vašeg korištenja cjelokupnog godišnjeg odmora.