Izbor predstavnika radnika u radničko vijeće

Odredbom članka 147. stavka 6. Zakona o radu propisano je kako su zamjenici predstavnika sa svake liste kandidati koji nisu izabrani, po redu od prvoga neizabranoga pa najviše do broja koliko je određena lista dobila predstavničkih mjesta, a nakon što se iscrpi lista kandidata, zamjenici su osobe s liste zamjenika kandidata.

Iz navedene odredbe proizlazi kako će nekog izabranog predstavnika radnika u radničkom vijeću kao zamjenik zamijeniti prvi slijedeći kandidat s liste koji nije izabran,  zatim redom svi ostali neizabrani kandidati do kraja liste, a nakon toga zamjenici s liste zamjenika kandidata redom kako su navedeni.