Izvanredno otkazivanje ugovora o radu

Zakonom o radu je propisana mogućnost izvanrednog otkazivanja ugovora o radu, ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć.

Propisujući prava za vrijeme nezaposlenosti, Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti je propisano da pravo na novčanu naknadu nema osoba kojoj je radni odnos prestao zbog toga što je otkazala radni odnos, osim u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu uzrokovanog ponašanjem poslodavca.

Budući da Zakon o radu ne propisuje mogućnost „osobnog štrajka“ u slučaju neisplate plaće, činjenica neisplate plaće, odnosno ne ispunjavanja temeljnih obveza poslodavca (obveza da radniku da posao te mu za obavljeni rad isplati plaću), predstavlja opravdani razlog za izvanredan otkaz ugovora o radu od strane radnika, uz mogućnost primanja novčane naknade za vrijeme privremene nezaposlenosti uz ispunjavanja ostalih uvjeta prema posebnom propisu. Detaljne informacije možete zatražiti u Područnoj službi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U odnosu na dio upita o provođenju inspekcijskog nadzora radi utvrđivanja pravilnosti u radu poslodavca, uzimajući u obzir da iz navoda proizlazi da poslodavac nije postupio u skladu s nalogom inspektora, odnosno da nije uručio obračun dugovane i neisplaćene plaće, upućujemo Vas da se ponovljeno obratite Inspektoratu rada.