Kada nezaposlena osoba može ostvariti pravo na novčanu naknadu do ispunjenja uvjeta za starosnu mirovinu, tzv.“trajnu“ novčanu naknadu?

Sukladno članku 45. stavku 2. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti pravo na novčanu naknadu do ispunjenja uvjeta za starosnu mirovinu imaju nezaposlene osobe koje su na radu provele više od 32 godine i kojima nedostaje do 5 godina do ispunjenja uvjeta dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu. To znači da nezaposlena osoba u trenutku podnošenja zahtjeva za novčanu naknadu mora kumulativno imati najmanje 60 godina starosne dobi i više od 32 godine provedene na radu pod uvjetom da ispunjava i ostale zakonske uvjete propisane za ostvarivanje prava na novčanu naknadu.