Kako se prijavljujem za Garanciju za mlade?

Republika Hrvatska od siječnja 2014. godine provodi Preporuku o uspostavi Garancije za mlade. Prema Preporuci, kako bi mlada osoba mogla izravno koristiti mjere Garancije, mora biti nezaposlena, odnosno u tzv. statusu NEET (engl. Not in Employment, Education or Training). Također, mora biti uključena u mjere Garancije unutar četiri mjeseca od prijave u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje što predstavlja početnu točku računanja perioda u od četiri mjeseca unutar kojeg se treba vratiti u zaposlenost, osposobljavanje ili obrazovanje u Republici Hrvatskoj.

Prijavom u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, nezaposlena mlada osoba stječe mogućnost korištenja velikog broja mjera i podrške u svom daljnjem profesionalnom razvoju – od podrške prilikom izbora karijere do savjetovanja u vezi traženja odgovarajućeg posla.

Više o mjerama i Garanciji za mlade možete pronaći na Internet stranici www.gzm.hr.