Koja je dobna granica za uključivanje u mjere Garancije za mlade?

Premda sama Preporuka Vijeća Europske unije o uspostavi sheme Garancije za mlade predviđa kako bi se Garancijom trebale obuhvatiti osobe od 15 do najviše 25 godina života, na inicijativu Hrvatske i nekoliko drugih država članica, omogućeno uključivanje u mjere osobama do 30 godina.

U Hrvatskoj prioritet su mladi s nižim kvalifikacijama i visoko obrazovani mladi bez radnog iskustva jer analize pokazuju da najteže dolaze do zaposlenja. Također, prioritet su i neaktivni mladi, odnosno mladi koji nisu zaposleni, nisu u obrazovanju ili osposobljavanju (tzv. NEET skupina).