Tko se ne može zaposliti na privremenim, odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi?

Na sezonskim poslovima u poljoprivredi, putem vrijednosnih kupona, ne može se zaposliti osoba koja:

  • je zaposlena osoba, odnosno samozaposlena osoba i osoba koja se nalazi u nekom radnom ili socijalnom statusu na temelju kojega je obvezno osigurana prema posebnim propisima koji uređuju obvezna osiguranja,
  • je zaposlena na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, u razdoblju u kojem obavlja ugovorene poslove,
  • ima utvrđenu opću nesposobnost za rad,
  • je osigurana na produženo osiguranje prema posebnom propisu koji uređuje mirovinsko osiguranje, osim ako je osigurana na produženo osiguranje za vrijeme nezaposlenosti, tijekom privremenog ili sezonskog prekida obavljanja djelatnosti ili za vrijeme nezaposlenosti pomorca nakon prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme,
  • je maloljetna,
  • koristi rodiljna ili roditeljska prava prema posebnom propisu.