Koji je cilj HKO-a?

HKO za opći cilj ima povećanje transparentnosti i kvalitete cjelokupnog obrazovnog sustava, povezivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada kroz standarde zanimanja i standarde kvalifikacija, putem čega se povezuju ključni poslovi i pripadajuće kompetencije potrebne na tržištu rada s ishodima učenja u obrazovnim programima, osnaživanje i daljnji razvoj cjeloživotnog učenja te uspostavu formalnog sustava priznavanja neformalnog i informalnog učenja.