Mogućnost obavljanja sezonskih poslova

Na temelju odredbe članka 61. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14), koji je stupio na snagu 07. kolovoza 2014. godine, radnik koji radi u punom radnom vremenu, može sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem, i to u najdužem trajanju do osam sati tjedno, odnosno sto osamdeset sati godišnje, ali samo ako je poslodavac s kojim je radnik već prethodno sklopio ugovor o radu, radniku za takav rad dao pisanu suglasnost.

Pri tome je važno naglasiti, da sukladno odredbi članka 65. stavak 6. Zakona, taj radnik može raditi prekovremeno samo ako dostavi poslodavcu pisanu izjavu o pristanku na prekovremeni rad, osim u slučaju više sile.

Obzirom da u Vašem upitu navodite namjeru rada i obavljanja sezonskih poslova u poljoprivredi, naglašavamo Vam da kao zaposlena osoba ne možete taj posao obavljati sukladno odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12 i 120/12), sklapanjem posebnog ugovora o radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi, koji se sklapa predajom i prihvatom vrijednosnog kupona („vaučera“). Takve ugovore o radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi, mogu kao sezonski radnici u poljoprivredi sklapati samo nezaposlene osobe, korisnici mirovina ili tražitelji zaposlenja u smislu Zakona o poticanju zapošljavanja.

Slijedom navedenog Vi možete, kao radnik koji je zaposlen temeljem ugovora o radu u punom radnom vremenu, sezonske poslove u poljoprivredi, obavljati samo temeljem ugovora o radu i to u najdužem trajanju do osam sati tjedno, odnosno sto osamdeset sati godišnje, uz navedene uvjete sukladno Zakonu o radu.