Mogućnost sudjelovanja u izborima za radničko vijeće

Na izborima za radničko vijeće pravo birati i biti birani imaju svi radnici zaposleni kod određenog poslodavca. Prema tome, ako se u trenutku provođenja izbora za radničko vijeće još uvijek nalazite u radnom odnosu kod tog poslodavca, imate aktivno i pasivno biračko pravo. U protivnom, ako više niste u radnom odnosu kod tog poslodavca nemate pravo sudjelovanja na izborima za radničko vijeće.

Napominjemo kako je Zakonom o radu propisano da izborni odbor utvrđuje listu radnika koji imaju biračko pravo. Izborni odbor dužan je popis birača utvrditi i objaviti na svim oglasnim mjestima poslodavca, uz pouku da svaki radnik ima pravo u roku od tri radna dana od dana objavljivanja popisa objaviti izbornom odboru pisani prigovor na popis birača