Noćni rad

Zakon o radu u članku 72. propisuje obvezu poslodavca da noćnom radniku, prije početka toga rada, kao i redovito tijekom trajanja rada noćnog radnika, omogući zdravstvene preglede u skladu s donesenim Pravilnikom o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika (nastavno: Pravilnik) i snosi troškove istog (stavak 5. u vezi s stavkom 3. istog članka).

Pojašnjavamo kako se navedenim Pravilnikom precizira samo provođenje obveznih zdravstvenih pregleda ne ulazeći pritom u zakonsku obvezu poslodavca da noćnom radniku omogući odgovarajući zdravstveni pregled i snosi njegov trošak. Pravilnik donesen 9. ožujka 2015. godine ne odnosi se na noćne radnike koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada u skladu s propisima zaštite na radu, budući se na njih primjenjuje Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (Narodne novine, broj 5/84).

Zaključno, članak 2. stavak 2. Pravilnika odnosi na procjenu rizika poslova noćnog radnika koji obuhvaćaju poslove koje radnik redovito obavlja u noćnom radu, a upravo ne predstavljaju posebne uvjete rada.