Obveza vođenja evidencije radnog vremena

Zakon o radu propisuje u članku 5. da je poslodavac dužan voditi evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni te obvezu dostavljanje iste inspektoru rada na njegov zahtjev. Evidencija mora sadržavati podatke o radnicima i o radnom vremenu. Ukoliko poslodavac ne vodi evidenciju o radnicima i o radnom vremenu ili je ne vodi na propisan način, ili ako na zahtjev inspektora rada ne dostavi podatke o radnicima i o radnom vremenu Zakon o radu propisuje prekršajnu odgovornost i određuje visinu novčanih kazni za poslodavca koji je pravna, odnosno fizička osoba, kao i odgovornu osobu u pravnoj osobi.

Slijedom navedenih odredbi radno pravnog zakonodavstva obveza vođenja evidencija o radnicima i radnom vremenu obveza je i odgovornost poslodavca.

Nadalje, budući je radnik u smislu Zakona o radu, fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca, mišljenja smo kako nema zapreka da poslodavac unutar raspodjele radnih zadataka zaduži radnika da vodi evidenciju radnika i radnog vremena.

Zaključno, Zakon o radu predviđa odgovornost radnika za štetu, odnosno obvezu naknade nastale štete koju uzrokuje poslodavcu ako na radu ili u vezi s radom, istu uzrokuje namjerno ili zbog krajnje nepažnje (članak 107. Zakona o radu). Navedena odredba mogla bi se primijeniti i u slučaju gore navedene prekršajne odgovornosti poslodavca. Tada bi bilo potrebno da poslodavac podnošenjem tužbe nadležnom sudu u parničnom postupku dokaže ispunjenje pretpostavki nastanka štete namjerno ili zbog krajnje nepažnje radnika, te ostvari pravo regresa štetnog iznosa prekršajne kazne.