Obveza vraćanja isprava radniku

Sukladno odredbi članka 130. stavka 2. Zakona o radu poslodavac je dužan u roku od petnaest dana od dana prestanka radnog odnosa radniku vratiti sve njegove isprave i primjerak odjave s obveznoga mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te mu izdati potvrdu o vrsti poslova koje je obavljao i trajanju radnog odnosa.

Ujedno, temeljem članka 226. stavka 1. točke 21. istog Zakona, predviđena je ovlast inspektora rada da prilikom provedbe inspekcijskog nadzora usmenim rješenjem u zapisnik poslodavcu naredi da u ostavljenom roku vrati radniku nakon prestanka radnog odnosa sve njegove isprave i primjerak odjave s obveznoga mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, ili mu izda potvrdu o vrsti poslova koje je obavljao i trajanju radnog odnosa. Također, radnik povrat isprava od poslodavca može zatražiti i sudskim putem.

Slijedom navedenog, radi provođenja inspekcijskog nadzora nad radom poslodavca možete se izravno obratiti Državnom inspektoratu, Inspekciji rada. Prijava se može podnijeti putem mrežnih stranica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava putem poveznice: http://prijave.mrms.hr/prijava, odnosno putem telefona, telefaksa, poštom, elektroničkom poštom ili osobno Državnom inspektoratu, Inspekciji rada, Šubićeva 29; tel. 01 23 75 100.

Postupanje po prijavi može biti učinkovito ako prijava sadrži osnovne podatke o poslodavcu na čiju se nezakonitost u radu ukazuje, kao što je točan naziv, adresa na kojoj se rad obavlja i slično te opis nezakonitosti koja se prijavljuje. Identitet podnositelja može ostati zaštićen. Inspektori rada će postupiti po svakoj zaprimljenoj prijavi i obaviti inspekcijski nadzor te utvrditi da li je došlo do počinjenja određenih prekršaja.