Otkazni rok

Institut otkaznog roka novim je Zakonom o radu (NN br. 93/14) izmijenjen u odnosu na dosadašnji, na način da je odredbom članka 121. stavka 5. Zakona propisano da otkazni rok teče za vrijeme godišnjeg odmora, plaćenog dopusta te razdoblja privremene nesposobnosti za rad radnika kojeg je poslodavac u otkaznom roku oslobodio obveze rada, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.

U skladu s prijelaznim i završnim odredbama navedenog Zakona, postupci ostvarivanja prava radnika započeti prije stupanja na snagu toga Zakona, dovršit će se  po odredbama Zakona o radu (NN br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).

Iako odredbama prethodno važećeg Zakona o radu nije bilo izrijekom propisano da se tijek otkaznog roka kojeg radnik nije u obvezi odrađivati ne prekida za vrijeme privremene nesposobnosti za rad radnika, takav stav je bio zauzet od strane sudova (Odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske Revr-G15/08-2 od 18. veljače 2009. godine).

Stoga smo mišljenja da privremena spriječenost za rad radnika kojeg je poslodavac u otkaznom roku oslobodio obveze rada, ne dovodi do prekida tijeka otkaznog roka.