Početak tijeka otkaznog roka

Zakonom o radu propisano je da otkazni rok počinje teći danom dostave otkaza ugovora o radu.

S obzirom na takvu izričitu normu, otkazni rok ne počinje teći prvog slijedećeg dana kao što se uobičajeno računaju rokovi, već je prvi dan otkaznog roka dan uručenja odluke o otkazu.