Pravo na korištenje godišnjeg odmora nakon korištenja rodiljnog dopusta

Sukladno odredbama članka 84. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14), koja uređuju pravo na prenošenje godišnjeg odmora u slijedeću kalendarsku godinu, radnica koja zbog korištenja prava na rodiljni dopust nije iskoristila pravo na godišnji odmor za 2013. godinu, a vratila se na posao u 2014. godini, ima pravo iskoristiti ga do kraja te kalendarske godine.

Dakle, nije pravilno tumačenje o tome da bi Vi, po povratku na posao u 2014. godini, nakon rodiljnog dopusta, imali pravo na korištenje godišnjeg odmora za 2013. godinu, ali samo do 30. lipnja 2014. godine.

Slijedom navedenoga, poslodavac Vam je dužan omogućiti korištenje prava na godišnji odmor za 2013. godinu, do 31. prosinca 2014. godine.

Naglašavamo da neizvršavanjem ove dužnosti, sukladno odredbama Zakona o radu, poslodavac preuzima rizik prekršajne odgovornosti i plaćanja propisane novčane kazne, kao i rizik odštetne odgovornosti za slučaj neisplate propisane i Vama pripadajuće naknade za vrijeme godišnjeg odmora.